Skip to main content
DA / EN

De ansattes klumme

Afsked med den kulturelle kompetence

I januar måned var jeg på en foredragsrejse til Sydøstasien og Australien. I næsten 20 år har jeg opretholdt intensive forskningssamarbejder med kolleger især i Asien, og dermed har jeg opbygget et bredt netværk.

Af Dietrich Jung, 21-03-2024

Her kunne jeg diskutere og udvikle den forskning om moderne islam, som vi udfører på Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet (SDU). Disse forskningsprojekter var kun mulige, fordi det gentagne gange lykkedes os at skaffe eksterne forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd (DFF) samt Carlsberg- og VELUX-fondene, som også skabte stillinger til forskeruddannelse, især til ph.d.-studerende. 

Desværre var denne foredragsrejse også en afskedstur. I maj 2023 besluttede SDU’s ledelse nemlig at lukke vores uddannelse i mellemøststudier og dermed på sigt også Center for Mellemøststudier. Uden studerende, ingen forskning. I løbet af de seneste år – forstærket af Corona-pandemien – faldt antallet af studerende mærkbart, således at studieprogrammet ikke længere kunne løbe rundt. I en universitetsfinansiering, der i høj grad er baseret på antallet af studerende, er denne beslutning måske økonomisk forsvarlig. Hvorvidt den er klog ift. de fremtidige udfordringer, Danmark står over for, afhænger dog af ens perspektiv. De, der alligevel betragter humanistiske videnskaber som overflødige, vil uden tvivl bifalde beslutningen. For de, som ser erhvervelse og bevarelse af kulturelle kompetencer som en vigtig opgave i fremtiden, vækker nedskæringen af de humanistiske fag bekymring. 

Med nedlæggelsen af Center for Mellemøststudier fortsætter SDU en kurs, der har ført til, at der i dag kun undervises tre sprog som hovedfag på SDU’s humanistiske fakultet: Dansk, tysk og engelsk. Dermed finder man ikke længere den stærke kompetence inden for filologi, som engang spillede en vigtig rolle i dansk videnskabshistorie. Men sprog- og områdestudier udgør grundlaget for erhvervelse af kulturel kompetence. På langt sigt frygter jeg, at dette svigt af sprog- og områdestudier bidrager til, at Danmark – og Europa som helhed – vil miste indflydelse i den globale konkurrence. Dette understreges af nogle observationer under min foredragsrejse.  

På få årtier har scenen i Malaysia og Singapore ændret sig markant. Begge landes infrastruktur er nu meget veludviklet, og Singapore har inden for få årtier næsten tredoblet sin befolkning. I den internationale ranking ligger de to universiteter i Singapore, hvor jeg har samarbejdspartnere, langt foran alle de danske universiteter. Interessant er det også at betragte turismen, som har forandret sig betydeligt. Billedet var engang domineret af europæerne, som i dag er erstattet af asiatiske turister. I Kuala Lumpur, Singapore, men også i Sydney, er det i stigende grad den kinesiske og den indiske middelklasse, der fortrænger europæerne i gadebilledet. Denne forandring er også udtryk for de politiske og økonomiske magtforhold i verden. 

I den offentlige debat i Danmark diskuteres disse forandringer med fokus på, hvordan man bedst kan frigøre sig fra den globale afhængighed. Debatten drejer sig om politik og økonomi men tager dog ikke højde for kompleksiteten bag de globale udfordringer, vi står overfor. Bevarelsen af velstand, en demokratisk velfærdsstat og et åbent liberalt samfund skal også forsvares i den globale konkurrence om institutioner, ideer og værdier. Vi skal være i stand til at promovere vores livsstil frem for andre modeller i den globale konkurrence. Dette kræver dog oversættelsen af europæiske institutioner og ideer til andre sprog og kulturelle forståelser. Vi har derfor brug for mere og ikke mindre kulturel kompetence. Set i dette lys vil de nuværende, forholdsvis marginale besparelser inden for den humanistiske forskning og uddannelse, som også SDU løbende gennemfører, koste os dyrt i fremtiden. 

Dietrich Jung

er professor og leder af Center for Mellemøststudier med speciale i forskning om moderne islam.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 21.03.2024