Skip to main content
DA / EN

De studerendes klumme

Replik fra prorektor Helle Waagepetersen

Replik fra prorektor Helle Waagepetersen til Sebastian Møller Larsens klumme ”Universitetet er endnu ikke en verden, som magter at rumme neurodiversitet” fra februar 2024.

Af Prorektor Helle Waagepetersen, 21-03-2024

Det har gjort indtryk på mig at læse Sebastian Møller Larsens klumme ”Universitetet er endnu ikke en verden, som magter at rumme neurodiversitet”. Jeg er ked af at høre, at det er den oplevelse, han har af universitetet, da vi bestræber os på at være et universitet med plads til alle. Det er helt afgørende, at vi er et universitet, hvor vi møder hinanden åbent og fordomsfrit, uanset om man er i en undervisningssituation eller deltager i universitetets generelle studieliv.     

Hvis man har en funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at få specialpædagogisk støtte, mens man læser på en videregående uddannelse. Hensigten med støtten er at sikre, at studerende, som har en funktionsnedsættelse, kan få en uddannelse på lige fod med andre. 

De forskellige former for støtte afhænger af den studerendes funktionsnedsættelse – om det er ordblindhed, talblindhed, studerende med neurologiske funktionsnedsættelser, fysiske handicaps eller studerende med psykiske diagnoser.  

Til studerende, som har en psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse, er det for eksempel muligt at søge om et afklaringsforløb og studiestøtte. Afklaringsforløbet skal afdække den studerendes behov for støtte og kan munde ud i, at der bevilges studiestøtte, hvor den studerende bl.a. kan:  

  • få hjælp til at få styrket og udviklet struktur, få systematik og andre studiekompetencer  
  • få styrket sin tilknytning til studiet og dermed få understøttet sin trivsel på studiet  
  • få udviklet redskaber til håndtering af følelsesmæssige udfordringer 

Til studerende med andre funktionsnedsættelser er det muligt at søge andre former for støtte f.eks. i form af læse- og skriveteknologi. 

Det er altid muligt at kontakte SPS-administrationen på SDU, hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp. SPS-administrationen kan kontaktes via SPOC (spoc.sdu.dk), pr. telefon på 65 50 18 00 eller fysisk på campus Odense i tidsrummet 10.00 – 14.00 mandag til fredag. 

Jeg kan i øvrigt anbefale, at man kontakter sin studieledelse, hvis man oplever de udfordringer, som er beskrevet i den studerendes klumme. 

Redaktionen afsluttet: 21.03.2024