Skip to main content
DA / EN

Rektoratets klumme

Skal vi nu bruge tid på det?

Som universitetsdirektør er én af mine opgaver at sørge for, at SDU overholder love, regler og anbefalinger, som Folketinget vedtager og embedsværket fastsætter.

Af Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, 21-03-2024

Siden min start som direktør på SDU i maj 2017 har reguleringen af universiteterne desværre haft vokseværk. F.eks. GDPR-forordningen (databeskyttelse), URIS-anbefalinger (retningslinjer for internationalt samarbejde), fælles statslig kontoplan, udpegning til bestyrelser, ansættelsesbeviser og meget andet.  

Mange love og regler har ædle formål. For mig er det f.eks. fornuftigt, at vi her på SDU hjælper med at beskytte borgernes data, jf. GDPR-forordningen. Møntens anden side er dog, at nye regler kan gøre vores arbejde på universitetet mere besværligt. Du skal bruge tid på at efterleve og navigere i regler, som du måske oplever som meningsløse og bureaukratiske. Det har jeg fuld forståelse for! 

Ny lov fra 1. juli 

I de seneste måneder har jeg derfor gjort mig mange overvejelser om en ny lov, som vi på SDU og andre danske universiteter skal implementere fra 1. juli 2024: Registrering af arbejdstid. 

Kort fortalt har Folketinget med afsæt i EU’s arbejdsdirektiv vedtaget en lov, som pålægger alle offentlige og private arbejdsgivere i Danmark at registrere medarbejderes arbejdstid. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere omfanget af medarbejderens faktiske arbejdstid for at sikre, at den ugentlige arbejdstid ikke overstiger 48 timer i gennemsnit over en periode på 4 måneder, og at medarbejderen har 11 timers hvile mellem arbejdsdagene. Arbejdstiden skal registreres, følges og dokumenteres i 5 år.  

Loven ændrer ikke på 37 timers arbejdsugen, som er fastlagt i de danske overenskomster på arbejdsmarkedet. Men loven betyder i praksis, at medarbejdere og ledere på alle danske universiteter skal registrere arbejdstid fra 1. juli 2024. Registreringen handler om at kunne måle den daglige arbejdstid for medarbejderen – ikke, hvad arbejdstiden bruges på i løbet af dagen.  

Enkelte personer (selvtilrettelæggere) kan undtages fra registreringskravene, men det er endnu usikkert, hvilke personer der kan defineres som selvtilrettelæggere på de danske universiteter. 

Loven påvirker forskelligt 

For nogle ansatte på SDU vil disse krav ikke være en udfordring. F.eks. hvis du allerede er omfattet af en flekstidsaftale og er vant til at tjekke ind og ud ved universitetets indgangsdøre. Du vil nok ikke opleve de store ændringer, bortset fra, at system og procedurer til at registrere tiden måske kommer til at ændre sig. 

For andre ansatte på universitetet kan de nye krav være en udfordring. F.eks. hvis du ikke hidtil har tænkt over, hvornår og hvordan du arbejder. Måske er du motiveret af at løse opgaver og levere resultater uden at skele til arbejdstidens omfang (antal timer om ugen) eller arbejdstidens placering i løbet af ugen (hviletid). Med de nye regler vil du skulle bruge tid på at registrere din arbejdstid og være i dialog med din leder om omfanget og placeringen af din arbejdstid, så reglerne om maksimalt 48 timer/uge i gennemsnit og 11 timers hvile bliver overholdt. 

Finde en pragmatisk løsning 

Mine mange overvejelser om den nye lovgivning skyldes, at de nye krav, som eksemplerne viser, vil blive oplevet helt forskelligt på tværs af SDU. De nye krav vil også føre til mere bureaukrati.  

Dertil kommer, at registrering af arbejdstid er meget mere end et system og procedurer. Det berører universitetets akademiske værdier og kultur, friheden til selv at tilrettelægge sit arbejde og den udstrakte fleksibilitet, som kendetegner SDU og de øvrige universiteter.  

Nuvel, blomsten er ikke groet i SDU’s have, og rektoratet har aktivt arbejdet for, at lovgivningen får så få uheldige konsekvenser som muligt. Men tidsregistrering bliver desværre en del af blomsterbuketten (læs: de mange regler), som vi skal pleje efter 1. juli 2024.  

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har allerede indledt en dialog om sagen. Jeg er sikker på, at vi nok skal finde en pragmatisk vej i forhold til registrering af arbejdstid på SDU, og at vi finder enkle og let håndterbare løsninger. Den nye lov kan også give anledning til, at vi her på SDU drøfter universitetet som arbejdsplads og balancen mellem livet på og uden for arbejdet.  

Ledelsen og SDU HR skal nok komme med yderligere information i den kommende tid.  

KLIK HER for at læse mere om loven. 

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør for Syddansk Universitet

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 21.03.2024