Skip to main content
DA / EN

Månedens SDU-profil

Jubilaren fra jura

Professor Nina Dietz Legind rundede 1. august 25 års ansættelse på Syddansk Universitet. I den anledning fortæller den garvede forsker om sin tid på universitetet, hvor hun har haft en afgørende rolle i opbygningen af det fagligt stærke juridiske institut, der eksisterer i dag.

Der er sket meget, siden Nina Dietz Legind havde sin første dag som ansat på Syddansk Universitet i 1998. Hendes første kontor lå omkring svømmehallen i det dengang lille retsvidenskabelige miljø, og siden da er antallet af kontorer, studerende og ikke mindst kollegaer steget eksplosivt.

- Vi var så få i det juridiske miljø, at vi kunne sidde omkring et Piet Hein-bord, og i dag er vi omkring 60 stykker ansat på instituttet. Vi har et stærkt institut og mange dygtige forskere og studerende.

Den store udvikling på jurauddannelserne har professoren været med til at præge. Nina Dietz Legind blev ansat som videnskabelig assistent, inden hun blev ph.d.-studerende for senere at blive lektor og nu professor. Hun har tilmed været aktiv i ledelseslaget som både studieleder, institutleder, prodekan for uddannelse og konstitueret dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i en kort periode.

En spændende opgave trak hende til SDU

I sin tid var det en spændende jobmulighed, der lokkede Nina Dietz Legind til at søge mod universitetsverdenen, hvor hun ellers havde job i den private banksektor. Og spændende har det i den grad været, for det juridiske felt har rykket sig enormt i den tid, Nina har været i akademia.

- Jeg kunne godt lide jobbet og udfordringerne i at være med til at opbygge et forsknings- og uddannelsesmiljø. Da jeg begyndte, var der ikke stor ekstern interesse i og bevågenhed om universiteterne. Det har ændret sig og i dag spiller universiteterne en stor rolle i forhold til at bidrage til at løse nogen af det store samfundsmæssige udfordringer. Der er i dag et meget større outside in-perspektiv på mange ting, og det har selvsagt påvirket vores undervisning, forskning og administration, forklarer hun.

Ninas ekspertfelt dækker over bank- og kapitalmarkedsret, og på det område er der også sket en vild udvikling - særligt efter finanskrisen ramte verden i slutningen af 00’erne.

Som eksempel fremhæver hun The EU Single Rulebook in Financial Services, der er udviklet efter finanskrisen, og som aktuelt indeholder ca. 15.500 siders regulering på tre forskellige niveauer – såkaldt level 1, 2 og 3-regulering.

En aktiv karriere udenfor akademia

Adspurgt hvad der har fastholdt hende på SDU i så mange år, forklarer Nina Dietz Legind, at hun altid har haft en fod udenfor universitetets mure, så hun har kunnet bringe sin ekspertise i spil i roller som eksempelvis formand for Finanstilsynets bestyrelse og DJØF Forlag eller som medlem af eller formand for lovforberedende udvalg.

- Det har medført, at jeg har fået lov til at anvende min fagfaglighed både i og uden for akademia, hvilket jeg anser som et privilegium, siger hun.

Hun er ikke meget for at bringe sig selv i fokus, og i al ydmyghed må der et par omgange til, før hun kan gå med til, at vi skriver, at hun er lykkes med sin forskerkarriere. Til spørgsmålet om, hvad hun har på kontoret, som hun er særligt glad for, falder svaret også på den professor emeritus, der jævnligt kommer ind og giver god sparring og kollegialt samvær.

- Jeg udpræget holdspiller, der får energi af at opleve studerende og kolleger udvikle og dygtiggøre sig. Men jeg bliver stadigvæk også begejstret over selv at lykkes, når eksempelvis en forskningsartikel publiceres, siger hun og henviser til den nyeste af hendes forskningspublikationer, der er på vej i et internationalt tidsskrift.

Op- og nedture

Med 25 år på Syddansk universitet har Nina været med i både op- og nedture, men et klart højdepunkt er for Nina Dietz Legind den konference i Jomfruklostret, der blev arrangeret i forbindelse med hendes professorat i 2015.

- Jeg var og er dybt rørt over, at det lykkedes at arrangere konferencen og at der faktisk deltog mange forskerkollegaer fra ind- og udland samt flere fra mit netværk uden for akademia. Min egen familie var også til stede og høre mit oplæg, og den dag vil jeg altid tænke tilbage på med glæde, siger hun.
Grundet sine roller i ledelsesstrengen har Nina Dietz Legind også været med til flere afskedigelser.

- Det har været det hårdeste. Der har været nogle svære afskedigelsesrunder, hvor jeg som institutleder og konstitueret institutleder har skullet gennemføre afskedigelser.

Sølvbryllup med Syddansk Universitet

Nina Dietz Legind har givet 25 år af arbejdslivet til Syddansk Universitet og den akademiske jura. Hun nyder at være her, og hun fortsætter med at dele ud af sin viden til nogen af de hundredvis af studerende, der starter hvert semester – og selvfølgelig de ph.d.-studerende, hun har ansvaret for i rollen som ph.d.-koordinator.

For mig er et det et privilegie at arbejde i den akademiske verden og at kunne undervise og vejlede inden for mit speciale, forklarer hun med et smil.

Redaktionen afsluttet: 30.08.2023