Skip to main content
DA / EN

Uge 9: Information om tilpasningsprocessen

Det Humanistiske Fakultet (HUM), Det Tekniske Fakultet (TEK) og Fællesområdet har siden den 21. januar arbejdet intenst med at finde mulige økonomiske tilpasninger i form af besparelser og forbedring af de forventede driftsresultater for at overholde hovedområdernes budgetter i de kommende år.

Frem til den 12. februar har hovedområderne forsøgt at finde tilpasninger, som kunne afværge og reducere antallet af afskedigelser.  I den proces har medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere vist et meget stort engagement, som har ført til mange forbedringsforslag og aftaler om frivillige fratrædelser.

Status på HUM og TEK

De forskellige tiltag i form af frivillige fratrædelsesaftaler og forbedringsforslag har imidlertid ikke været tilstrækkelige til at opnå de nødvendige tilpasninger på Det Humanistiske Fakultet og Det Tekniske Fakultet. Her er der behov for personalereduktioner ud over de frivillige aftaler, som allerede er indgået for en række medarbejdere. På HUM vil 13 medarbejdere og på TEK vil 11 medarbejdere blive indstillet til afskedigelse.

Tirsdag den 2. marts vil de berørte medarbejdere på HUM og TEK blive kontaktet og indkaldt til en samtale om deres fremtidige ansættelsesforhold.

De samlede personalereduktioner på fakulteterne vil selvfølgelig kunne mærkes, og det bliver derfor nødvendigt i en vis udstrækning at fravælge opgaver, reducere service og omlægge arbejdsgange.

Status på Fællesområdet

I afværgefasen har Fællesområdet identificeret økonomiske tilpasninger på 25 mio.kr. fra 2022 og frem. Tilpasningerne er fundet gennem et stort antal frivillige fratrædelser, nedlæggelse af ledige stillinger og besparelser på driftsomkostninger.

På baggrund af afværgefasen indstilles ingen medarbejdere i Fællesområdet til afskedigelse i uge 9.

Frem til 2022 vil Fællesområdet nedlægge 26 TAP-stillinger. Det bliver derfor nødvendigt at fravælge opgaver, reducere service og omlægge opgaver/ressourcer på tværs af områderne i Fællesområdet.

Disse konsekvenser vil kunne mærkes på de fem andre hovedområder, idet Fællesområdet yder service og løser opgaver for hele universitetet. Der vil blive redegjort nærmere for konsekvenserne den 26. marts.

Redaktionen afsluttet: 01.03.2021