Skip to main content
SDUnet - Syddansk Universitets medarbejderportal

Kandidatudvalgets arbejde

Kandidatudvalgets delafrapportering

Kandidatudvalget har i dag offentliggjort en delafrapportering, som skal give et indblik i udvalgets drøftelser indtil nu. Delafrapporteringen vil blive fuldt op af en endelig afrapportering, der afleveres til uddannelses- og forskningsministeren i oktober 2024.

Kandidatudvalgets kommissorium fastlægger, at Kandidatudvalget skal udgive en delafrapportering forud for den endelige afrapportering. Denne delafrapportering er blevet offentliggjort i dag og kan findes på UFM's hjemmeside.

Kandidatudvalgets delafrapportering skal give et indblik i udvalgets drøftelser inden for de seks spor, som er beskrevet i kommissoriet:

  1. Nyt kandidatlandskab.
  2. Kvalitetsløft af kandidatuddannelserne.
  3. Administration og undervisningstilrettelæggelse.
  4. Videreuddannelse og livslang læring.
  5. Mulighed for forskerspor for dimittender fra kandidatuddannelser på 75 ECTS.
  6. Sektordimensionering.

I første del af arbejdet har udvalget fokuseret på at drøfte det nye uddannelseslandskab og de nye uddannelsestyper. Derudover har udvalgsmedlemmerne givet input til forskellige modelvalg vedrørende fordelingen af sektordimensionering og fordelingen af nye engelsksprogede studiepladser i 2024.

I forbindelse med offentliggørelsen af delafrapporteringen afholder Kandidatudvalget et stormøde for hele sektoren den 21. juni på SDU.

Udover Kandidatudvalgets stormøde har rektoratet inviteret til ”et internt stormøde” på SDU, torsdag den 20. juni, hvor prorektor Helle Waagepetersen vil orientere om delafrapporteringens indhold, herunder de overvejelser rektoratet gør sig om det kommende kandidatlandskab på SDU.

Du kan læse mere om begge stormøder her

Læs i øvrigt mere om Kandidatreformen her https://sdunet.dk/da/service/kandidatreform

Redaktionen afsluttet: 19.06.2024