Skip to main content
SDUnet - Syddansk Universitets medarbejderportal

Kandidatreformen

Q&A om kandidatreformen

Lige før sommerferien indgik regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) samt SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en politisk rammeaftale om reform af kandidatuddannelserne. Rektor Jens Ringsmose uddyber mere om aftalens indhold i denne Q&A.

Q: Hvad er hovedelementerne i kandidatreformen? 

A: Reformen indebærer en stor forandring af det universitetslandskab, vi kender i dag. Ifølge aftalen er det intentionen, at 10 procent af de kandidatstuderende i fremtiden skal læse en kortere uddannelse på 1¼ år. De resterende 20 procent af de studerende, som ikke kan tage en ordinær 2-årig kandidatuddannelse, vil i fremtiden skulle tage en erhvervskandidatuddannelse på op til 120 ECTS, hvor deltidsstudie kombineres med arbejde eller en erhvervsrettet kandidatuddannelse med obligatorisk virksomhedsforløb. Aftalen lægger samtidig et loft over universiteternes optag af nye bachelorstuderende fremadrettet, og der lægges op til en beskæring på 8 procent i forhold til et gennemsnit af optaget mellem 2018 og 2022. Ud over omlægning af kandidatuddannelser indeholder den politiske aftale også et fokus på at styrke rammerne for efter- og videreuddannelse og et større optag af internationale studerende. 

Læs mere om kandidatreformen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/bredt-reformforlig-sikrer-milliardinvestering-i-uddannelse/bredt-reformforlig-sikrer-milliardinvestering-i-uddannelse 

Q: Hvad er status på processen? 
 

A: Aktuelt er partierne bag kandidatreformen nået til enighed om et kommissorium for det kandidatudvalg, der skal ”udforme det nye bachelor- og kandidatuddannelseslandskab”. Det fremgår af en nyhed, som Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde den 24. august. I kommissoriet er det defineret, hvad kandidatudvalget skal komme med anbefalinger til, og det fremgår, at alle hovedområder vil blive underlagt en eller anden grad af omlægning til andre kandidatuddannelser end de nuværende: 35 procent på humaniora, 40 på samfundsvidenskab, 30 på naturvidenskab, 10 på sundhedsvidenskab og 15 procent på teknik. Af kommissoriet fremgår det, at de 8 universitetsrektorer, 2 studenterrepræsentanter samt departementschef, direktør, styrelsesdirektør og vicedirektør fra ministeriet udgør kandidatudvalgets medlemmer. Ministeriet varetager formandskabet for udvalget, og Danske Universiteters direktør får en plads som observatør. Kandidatudvalget har sit første møde i efteråret 2023 og skal komme med sine anbefalinger inden udgangen af oktober 2024. 

Læs mere om kommissoriet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/kommissorium-for-kandidatudvalg-er-pa-plads 

Q: Hvordan ser SDU på sagen?  
 

A: Der er ingen tvivl om, at dette er en vanskelig opgave for universitetet. Vores ambition er at indgå konstruktivt i samarbejdet og være med til at finde de løsninger, som tilgodeser universitetet bedst muligt. Denne proces vil nu blive tilrettelagt, og vi vil løbende orientere om udviklingen i arbejdet med reformen her i nyhedsbrevet.

Redaktionen afsluttet: 30.08.2023