Skip to main content

Uge 10: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Nedtællingen til 1. april er begyndt og rammerne for den nye digitale organisation er ved at forme sig.

Med Jacob-Steen Madsens tiltrædelse af stillingen, som chef for SDU IT den 2. marts, er lederne, som skal stå i spidsen for nye digitale organisation på plads – og transitionsledelsen vil derfor stille og roligt overgive flere og flere opgaver til Jacob-Steen Madsen og Bue Raun Andersen, chef for SDU Digital, den kommende tid.

-Det er en spændende tid, hvor alle anstrengelser gerne skal bære frugt i form af en sikker og tryg overgang til den nye organisation. Med Jacob og Bue i spidsen, for hver deres afdeling, er fundamentet for en overlevering af opgaver fra transitionsledelsen til de to respektive chefer tilstede. Det betyder ikke, at transitionsledelsen slipper sit tag, men at de i stedet fokuserer på de overordnede linjer, siger Thomas Buchvald Vind.

Der afsluttes vigtige arbejdspakker indenfor den nærmeste fremtid, og Thomas Buchvald Vind understreger, at der ikke sættes nye arbejdspakker i gang, før eksisterende arbejdspakker er afsluttet.

-Som vi tidligere har kommunikeret, har opretholdelsen af sikker drift meget høj prioritet i overgangen, og det er vigtigt, at brugerne ikke oplever en forringelse i tilgængelighed eller support, siger han. 

Ledermøder
Transitionsledelsen har besluttet, at det ugentlige møde med de afgivende ledere fremadrettet erstattes af ugentlige møder med modtagende ledere.

-Nu hvor de nye ledere er på plads giver det mening at ændre dette mødeforum til at omfatte de modtagende ledere. Jeg vil gerne takke de afgivende ledere for deres konstruktive og løsningsorienterede tilgang til denne proces – deres villighed til at dele deres viden har været af afgørende betydning for processen, siger Thomas Buchvald Vind.

Stormøde
Husk der er sendt kalenderinvitation ud til stormøde 16. marts kl. 11.00 til 12.00 i Auditorium O100, hvor der vil blive givet en status på processen og en gennemgang af de principper, der er formuleret i forhold til overgangen.

1.april-event
Den 1. april fejres det, at SDU har fået en ny digital organisation. En fejring, som I naturligvis skal inviteres til – så hold øje med jeres mail, hvor yderligere information vil tilgå.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 05.03.2020