Skip to main content

Uge 11: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Den ekstraordinære situation vedr. covid-19 og nedlukningen af SDU har naturligvis ændret situationen fuldstændig i forhold til effektueringen af nogle af de ting, der skal gennemføres inden nye digitale organisation er en realitet pr. 1. april.

-Jeg vil gerne starte med at sende en kæmpe stor og hjertelig tak til alle i it-organisationen for jeres helt ekstraordinære indsats i corona-situationen. I har knoklet med at nedlukke universitetet, sikre tilstrækkelig kapacitet i netværket og infrastrukturen, omlægge fysisk undervisning til fjernundervisning samt bistå med at etablere muligheder for at ansatte og studerende kan arbejde og studere fra distancen. Uden jeres indsats ville det simpelthen ikke være muligt. Det er det bedste eksempel på vores nye digitale organisation, hvor vi har fokus på brugerne og vores evne til at omstille os hurtigt på et sammenhængende hold, som kan sikre en robust drift. Tusinde tak til alle, siger Thomas Buchvald Vind.

Ny organisation på plads 1. april
Universitetsdirektøren understreger, at omstændighederne vedr. covid-19 og den konkrete nedlukning af universitetet fordrer helt nye prioriteringer i de opgaver, der skal løses. Det vigtigste budskab pt. fra ham er dog, at selvom nogle opgaver nedprioriteres til fordel for andre, som aktuelt er mere presserende qua situationen omkring coronavirus, skrider overgangen til den nye organisation frem som planlagt – og det betyder, at der er en ny organisation på plads når marts, inden længe, skrifter til april.

Igangsatte arbejdspakker afsluttes nu løbende, og på seneste møde i transitionsledelsen den 10. marts blev de tre arbejdspakker vedr. hhv. Forsknings/Lab IT, undervisningslokaler og e-læring godkendt og er nu efterfølgende overdraget til Jacob-Steen Madsen og Bue Raun Andersen, chefer for hhv. SDU IT og SDU Digital, i forhold til det videre arbejde. 

-Tusinde tak til alle involverede i arbejdspakkerne, for det meget værdifulde arbejde, der er leveret. Det kommer til at få en stor betydning for det fundament den nye organisation skal stå på, siger Thomas Buchvald Vind.

Stormøde
Nedlukningen af universitetet betyder at stormødet mandag den 16. marts er aflyst, hvilket også er meddelt jer via mail. I vil i stedet få invitationer til virtuelle møder i de nye afdelinger, som arrangeres decentralt mellem den enkelte leder og de ansatte i den kommende tid.

Dialogforum
Der har været afholdt møde i Dialogforum, hvor der blev udtrykt generelt tilfredshed med fremdrift og involvering i processen.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 13.03.2020