Skip to main content

Uge 12: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Den ekstraordinære situation vedr. covid-19 og nedlukningen af SDU har naturligvis ændret situationen fuldstændig i forhold til måden, hvorpå arbejdet gribes an og på effektueringen af nogle af de ting, der skal gennemføres, inden den nye digitale organisation er en realitet pr. 1. april.

-Det er mig meget magtpåliggende at sende en kæmpe tak til de dedikerede og dygtige medarbejdere, i it-organisationen, for den helt ekstraordinære indsats, der udvises for at få det til at fungere under disse særlige omstændigheder, som situationen omkring coronavirus har bragt os i. Det er det bedste eksempel på vores nye digitale organisation, hvor vi har fokus på brugerne og vores evne til at omstille os hurtigt på et sammenhængende hold, som kan sikre en robust drift. Tusinde tak til alle, siger Thomas Buchvald Vind.

Igangsatte arbejdspakker afsluttes nu løbende, og transitionsledelsen har på sit seneste møde, onsdag den 18. marts, godkendt arbejdspakkerne; Indgange og Compliance og sikkerhed.

-Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for det store arbejde, som de involverede i arbejdspakkerne har bidraget med, siger Thomas Buchvald Vind.

Arbejdspakke vedr. Indgange
-Vedr. arbejdspakken omkring Indgange er anbefalingen for nuværende, at understøttelsen af sikker drift har førsteprioritet, og derfor laves der ikke grundlæggende ændringer i de indgange, der findes i dag, når vi runder 1. april. Det betyder, at de indgange der i dag er til TEK-IT, SFEO og IT-service også vil være åbne, når man som bruger kontakter SDU IT efter 1. april, siger Thomas Buchvald Vind.

I forhold til det videre forløb har Jacob-Steen Madsen og Bue Raun Andersen, chefer for henholdsvis SDU IT og SDU Digital, nu fået opgaven med at kvalificere løsninger til indgange til SDU IT, herunder IT-help, som vil blive introduceret, hvor det er relevant – og på en sådan måde, at den daglige drift ikke påvirkes.

Arbejdspakke vedr. Compliance og sikkerhed
Transitionsledelsen har desuden godkendt arbejdspakken vedr. Compliance og sikkerhed. På baggrund af den ekstraordinære situation foranlediget af coronavirus har transitionsledelsen besluttet, at levetiden for det eksisterende IT-sikkerhedsudvalg forlænges til slutningen af april og derefter afløses, når der udpeget medlemmer til Udvalg for informationssikkerhed og databeskyttelse.

Fysisk placering, Goverance og Fora samt rollerne på et fakultet
Der foreligger snarest en midlertidig løsning på medarbejdernes kommende fysiske placering. Derudover arbejdes der også på en mere langsigtet model, som realistisk set, vil kunne implementeres om ca. et år.

I forhold til arbejdspakken vedr. Governance og Fora lægges der op til et lidt længere træk, hvor Bue Raun Andersen og Jacob-Steen Madsen blandt andet planlægger en besøgsrunde til fakulteter og fællesområde.

På mødet havde transitionsledelsen desuden fokus på, at SDU Digital, på tværs af arbejdspakker, får beskrevet hvilke roller og kompetencer, som de enkelte fakulteter skal besidde i forhold til bemandingen af de forskellige fora og samarbejdsrelationer indenfor it-organisationen. Denne beskrivelse skal efterfølgende drøftes med sekretariatscheferne.

1.april-markering
Selvom vi endnu ikke ved, om vi har mulighed for at fysisk møde, når marts bliver til april, og den nye digitale organisation er en realitet, bliver der arbejdet på en form for markering, som alle vil høre nærmere om.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 19.03.2020