Skip to main content

Uge 13: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Den ekstraordinære situation omkring covid-19 ændrer ikke på det forhold, at en ny digital organisation ser dagens lys fra onsdag den 1. april i næste uge. Konkret afløses TEK-IT, SFEO og IT-service af de to nye tværgående enheder; SDU IT og SDU Digital.

-Førsteprioriteten er fortsat sikker drift, og derfor skal alle gøre, som de plejer også efter 1. april. Dette vil gælde indtil andet er meldt ud. Det betyder konkret, at de indgange der i dag er til TEK-IT, SFEO og IT-service også vil være åbne, når man som bruger kontakter SDU IT efter 1. april, siger Thomas Buchvald Vind.

Fysisk placering
I forhold til placeringen af medarbejderne i den nye digitale organisation, foreligger der snarest en midlertidig løsning på den fysiske placering. Derudover arbejdes der også på en mere langsigtet model, som realistisk set, vil kunne implementeres om ca. et år.

Linjeledelse i stedet for transitionsledelse
Siden november sidste år har transitionsledelsen varetaget overgangen til den nye digitale organisation, men ved udgangen af marts, altså i næste uge, aftræder den til fordel for linjeledelsen, personificeret ved Jacob-Steen Madsen, chef for SDU IT og Bue Raun Andersen, chef for SDU Digital.

De to overtager pr. 1. april overtager ansvaret og opgaverne i den nye organisation.

-Selvom transitionsledelsens kommunikation i den ugentlige torsdags-nyhed er ved vejs ende, er det vigtigt at slå fast, at der også efter 1. april fortsat er et stort fokus på dialog og kommunikation – fremadrettet vil medarbejderne opleve, at det bliver varetaget af den nærmeste leder i form af Jacob-Steen Madsen eller Bue Raun Andersen, siger Thomas Buchvald Vind.

1.april-event
Perioden for nedlukningen af universitetet er forlænget og derfor bliver markeringen af den nye digitale organisation i stedet en virtuel event onsdag den 1. april, som alle medarbejdere vil få en invitation til snarest. Thomas Buchvald Vind vil indlede eventen med at sige nogle ord, hvorefter de respektive medarbejdere vil gå over til en session i deres nye områder.

Tak for en stor indsats!
Med overgangen til den nye digitale organisation med SDU IT og SDU Digital pr. 1. april 2020, når transitionen en vigtig milepæl.

-Jeg vil gerne stor tak til alle medarbejdere og leder på it-området, som har arbejdet målrettet og engageret for, at vi nu kan tage det sidste vigtige skridt med at etablere SDU IT og SDU Digital. Særligt vil jeg gerne sige stor tak til Kurt, Tim og Pia, som ikke fortsætter som ledere i den nye organisation. Både Kurt, Tim og Pia har ydet en meget professionel og dedikeret indsats siden november med at skabe overgangen til den nye organisation. Det har jeg været utroligt glad for og de fortjener stor ros og anerkendelse, siger Thomas Buchvald Vind.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 26.03.2020