Skip to main content

Uge 2: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Ansættelsesprocesserne er i fuld gang – både i forhold til ny chef for SDU IT og i forhold til de fem lederstillinger i SDU IT og SDU Digital.

-Der er fremdrift i arbejdet med at skabe den nye digitale organisering, og jeg glæder mig til at få sat navne på de chef- og lederstillinger, som vi er ved få besat. Vi arbejder efter at afholde et nyt fællesmøde først i februar, hvor jeg giver en status på projektet, og hvor den nye chef for SDU IT og de fem øvrige ledere bliver præsenteret. Der vil snarest blive meldt en dato ud for dette møde, siger Thomas Buchvald Vind.

-Samtidig håber jeg, at alle har haft nogle gode jule- og nytårsdage, væk fra arbejdet, i selskab med familie og venner. Herfra skal lyde et rigtig godt nytår – det er ved fælles hjælp at holdbare resultater skabes, og vi kunne ikke være kommet så langt, hvis ikke det havde været for jeres positive og konstruktive tilgang til dette projekt. Tusinde tak for det.

Spor A Ansættelser

I morgen, fredag, er der 2. samtale til stillingen som chef for SDU IT.

Ansøgningsfristen til de tre lederstillinger i SDU IT (leder for hhv. IT Help, IT Apps og IT Base) og to lederstillinger i SDU Digital (leder for hhv. transformation og design) udløb i tirsdags, og processen med at udvælge kandidater til 1. samtale, som foregår sidst i næste uge, er nu indledt.

Der er nedsat to ansættelsesudvalg, som skal forestå ansættelsesprocesserne ift. de fem ledere.

De to ansættelsesudvalg består af følgende personer: 

SDU Digital – ansættelsesudvalg

  • Digitaliseringschef Bue Ravn Andersen
  • Chefkonsulent Claus H. Bonnesen, TEK - fakultetsperspektiv
  • Udvikler Kevin Gram, SFEO og kontorfuldmægtig Louise Thorbek Andersen, IT-service – medarbejderperspektiv
  • Fuldmægtig Kurt Bilde, Kommunikation - TR-perspektiv

SDU IT – ansættelsesudvalg

  • Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
  • Chef for SDU IT
  • Chefkonsulent Michael Håhr Larsen, SFEO – fakultetsperspektiv
  • IT-koordinator Lars Kraght, IT-service og specialkonsulent Jens Kohrt, IT-service og IT-medarbejder Thomas Iversen - medarbejderperspektiv
  • Databaseadministrator Palle Nygaard Hansen - TR-perspektiv

Spor B Personaleledelse

Medarbejdersamtalerne pågår stadigvæk og fortsætter indtil sidst i næste uge.

Medarbejdersamtalen er et tilbud til den enkelte medarbejder om en samtale med den afgivende leder om hovedopgaver, placering og langsigtede udviklingsmål. Medarbejderen har mulighed for at udfylde et skema før mødet om opgaver, som medbringes til samtalen med lederen. Efter samtalerne opsamler transitionsprojektet input og udarbejder forslag til placering af medarbejdere i den nye organisation. Universitetsdirektøren træffer endelig beslutning om placering i slutningen af januar.

Efter nogle måneder i den nye organisation gennemfører den modtagne leder en opfølgende samtale med medarbejderen om opgaver, placering og udviklingsmål.

Spor C Faglige opgaver

I de kommende uger vil der blive igangsat en lang række arbejdspakker. En beskrivelse af disse vil blive lagt på SDUnet sammen med tidsplanen for projektet efterhånden, som de bliver godkendt af transitionsledelsen. På den måde er det muligt løbende at følge med i projektet, og hvor langt det er nået. Aktuelt er den første arbejdspakkebeskrivelse, der omhandler fysisk placering af medarbejdere i den nye digitale organisation, blevet lagt op.  


Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 09.01.2020