Skip to main content

Uge 4: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

De to ansættelsesudvalg er travlt optaget med ansættelsesprocedurerne af de fem ledere til henholdsvis SDU IT og SDU Digital.

-Vi starter 2. runde af samtaler til disse stillinger i morgen og forhåbentlig falder ansættelserne snart på plads. Vi følger planen, men jeg vil også gerne understrege, at vores vigtigste prioritet er, at vi får ansat de rigtige personer til opgaverne, siger Thomas Buchvald Vind.

-Jeg glæder mig til at kunne give en status på processen og præsentere et samlet chef- og lederhold på stormødet den 6. februar kl. 13-14, som alle medarbejdere i IT-service, SFEO og TEK IT har modtaget invitation til.

Fortsat kommunikation
Skæringsdatoen for ikrafttræden af den nye digitale organisation er den 1. april, men det betyder ikke, at kommunikationen om projektet stopper.

-Dialogforum har med rette, på vores seneste møde i mandags, påpeget vigtigheden af, at der også kommunikeres om projektet efter den 1. april. Transitionsledelsen bakker op om denne vigtige pointe, og derfor fastholder vi kontinuerlige opdateringer om udviklingen; også når den nye organisering er trådt i kraft, siger Thomas Buchvald Vind.

Dialogforum

Der var møde i mandags, hvor vigtigheden af fortsat kommunikation om projektet, også efter 1. april, blev drøftet. Dialogforum foreslog desuden, at den modtagende leder har en opstartssamtale med den enkelte medarbejder i løbet af april med fokus på opgaver – og at denne samtale suppleres med en opfølgningssamtale inden udgangen af august i forhold til, hvordan medarbejderen er landet i den nye organisation. Transitionsledelsen bakker op om Dialogsforums forslag.

Spor A Ansættelser

  1. runde af ansættelsessamtaler til de tre lederstillinger i SDU IT (leder for hhv. IT Help, IT Apps og IT Base) og de to lederstillinger i SDU Digital (leder for hhv. transformation og design) indledes i morgen.

Der er nedsat to ansættelsesudvalg, som skal forestå ansættelsesprocesserne ift. de fem ledere.

De to ansættelsesudvalg består af følgende personer:

SDU Digital – ansættelsesudvalg

Digitaliseringschef Bue Ravn Andersen

Chefkonsulent Claus H. Bonnesen, TEK - fakultetsperspektiv

Udvikler Kevin Gram, SFEO og kontorfuldmægtig Louise Thorbek Andersen, IT-service – medarbejderperspektiv

Fuldmægtig Kurt Bilde, Kommunikation - TR-perspektiv

SDU IT – ansættelsesudvalg

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

Chef for SDU IT Jacob Steen-Madsen

Chefkonsulent Michael Håhr Larsen, SFEO – fakultetsperspektiv

IT-koordinator Lars Kraght, IT-service og specialkonsulent Jens Kohrt, IT-service og IT-medarbejder Thomas Iversen - medarbejderperspektiv

Databaseadministrator Palle Nygaard Hansen - TR-perspektiv

Spor B Personaleledelse

Medarbejdersamtalerne er afsluttet og konsolideringen er nu i gang. Der er stor ros til medarbejderne for deres konstruktive tilgang og relevante input i forbindelse med medarbejdersamtalerne. Disse vil indgå i det videre arbejde.

På baggrund af den dialog, der har været, ser det ud til, at langt de fleste medarbejdere kan placeres i de nye afdelinger. Der er dog behov for yderligere afklaring i forhold til placering af i underkanten af 10 medarbejdere, og der vil derfor indledes en dialog med dem.

Universitetsdirektøren træffer i dialog med cheferne for SDU IT og SDU Digital endelig beslutning om placering af de enkelte medarbejdere i de respektive afdelinger i SDU IT og SDU Digital i slutningen af januar. Inden offentliggørelsen af medarbejdernes placering i uge 6, vil hver enkelt medarbejder blive tilbudt en individuel samtale med deres ledere om den fremadrettede placering.

Dertil kommer opstartssamtalen med modtagende leder i løbet af april samt opfølgningssamtalen inden udgangen af august.

Spor C Faglige opgaver

Der har været afholdt et møde mellem projektet og centrale medarbejdere indenfor LABIT/Forsknings IT for at afklare hvilke opgaver, der ligger indenfor området. Det var et rigtig godt møde, hvor medarbejderne med deres konstruktive tilgang endnu engang er med til at sikre, at vinklen i arbejdspakken bliver den rigtige.

Følgende nye arbejdspakker er sat i gang og kan findes her:

  • Compliance & Sikkerhed
  • Undervisningslokaler (herunder også AV-supportområdet, som er en del denne arbejdspakke)

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 23.01.2020