Skip to main content

Uge 48: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

For at brugere, medarbejdere og ledere kan følge med i projektets fremdrift frem til den 1. april 2020, har transitionsledelsen besluttet at publicere ugens information hver torsdag over frokost.

Dialogforum

Mandag den 25. november var der møde i Dialogforum, hvor den kommende proces med medarbejdersamtaler blive drøftet. På baggrund af input fra Dialogforum besluttede transitionsledelsen efterfølgende, at medarbejdere som ønsker en samtale får mulighed for at udfylde en oversigt over deres nuværende opgaver forud for samtalen med lederen.

Spor A Ansættelse

Ingen nye aktiviteter siden uge 47, hvor stillingsopslag og stillings- og profilbeskrivelse blev offentliggjort med ansøgningsfrist 10. december 2019.

 

Spor B Personaleledelse

Tirsdag den 26. november holdt universitetsdirektøren møde med lederne i IT-service, SFEO og TEK IT, hvor processen for medarbejdersamtaler blev drøftet samt proces for den detaljerede opgavefordeling i den nye organisation (se spor C Faglige opgaver).

Transitionsledelsen har besluttet, at der afholdes stormøde for alle relevante medarbejdere i de nuværende IT-afdelinger (IT-service, TEK-IT og SFEO) onsdag den 11. december kl. 13.00. Der vil blive sendt en særskilt invitation til medarbejderne fra universitetsdirektøren.

På stormødet vil universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind redegøre for, hvor langt man er nået i processen med etableringen af den ny IT-organisation. Han vil desuden uddybe konceptet for de kommende medarbejdersamtaler, hvor alle medarbejdere tilbydes en samtale med nuværende leder i forhold til placering i den nye digitale organisation.

Udgangspunktet for samtalen er, at alle medarbejdere flytter med deres nuværende opgaver ind i den nye organisation. Det betyder, at man kan forvente udføre opgaver i den nye organisation, som man udfører i dag. Samtalen mellem leder og medarbejder vil dreje sig om, hvilke opgaver man som medarbejder udfører, og hvor disse opgaver forventes at lande i den nye organisation. På baggrund af samtalerne etablerer projektet et samlet overblik over opgaver og medarbejdere, som grundlag for universitetsdirektørens beslutning om placering af medarbejdere i den nye organisation.

I slutningen af uge 49 vil projektet offentliggøre materialet til medarbejdersamtalerne. De nuværende ledere vil starte med at booke samtaler med medarbejderne, når materialet er blevet offentliggjort. Samtalerne løber fra uge 49 til uge 3.    

 

Spor C Faglige opgaver

I uge 48 har Rikke Rønnest Helmer-Hansen, projektleder, og Charlotte Pockendahl Andersen, konsulent,  Valcon, holdt interviews med lederne i IT-service, SFEO og TEK for at fastlægge en mere detaljeret opgavefordeling på tværs af SDU Digital, SDU IT og fakulteterne.

For at kvalificere opgavefordelingen yderligere bliver denne uges interviewrunde fulgt op af en workshop på mandag den 2. december, hvor de nuværende IT-ledere og udvalgte medarbejdere deltager. Medarbejdere er udvalgt på baggrund af indstillinger fra lederne. Det samlede antal deltagere på workshoppen vil være 20-25 personer. Efter workshop samles input, og der udformes en mere detaljeret opgavefordeling, som vil lægge til grund for medarbejdersamtalerne.  

 

Løbende information

Foruden den løbende information fra projektet, som ugentligt publiceres på https://SDUnet.dk/digitalorg, er en opdateret QA fra uge 48 med spørgsmål og svar tilgængelig. Alle spørgsmål får et dato-stempel (yyyy-mm-dd), så det er hurtigt at se nye spørgsmål.

Såfremt medarbejdere har spørgsmål til processen, er det muligt at kontakte sin nærmeste leder og/eller en tillidsrepræsentant.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 28.11.2019