Skip to main content

Uge 49: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

I uge 49 deltog 30 medarbejdere og ledere til workshop om opgavefordelingen i SDU IT og SDU Digital. Desuden er materiale til medarbejdermøder færdiggjort. I uge 50 afholdes stormøde for it-medarbejdere onsdag d. 11. december fra kl. 13.

Den digitale organisation på it-området er baseret på vigtige værdier og fælles pejlemærker for den måde, som medarbejdere fremover skal arbejde – uanset om der ydes hjælp til en studerende, en forsker, en underviser, en administrativ medarbejder eller et helt forretningsområde, som har brug for IT-assistance.

-Den nye organisation er ikke ’business as usual’. Den er et ønske om, at vi på baggrund af de mange eksisterende styrker på SDU skal skabe en helt ny struktur og kultur, som kan understøtte SDU’s ambitioner om at bruge ny digital teknologi til at levere fremragende forskning og uddanne dygtige bachelorer og kandidater, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind. 

De fælles pejlemærker er brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og robust fundament.

-Vi er i gang med at organisere it-opgaverne, så vi kan dække brugernes behov. Det indebærer en ny retning og nye organisatoriske rammer. Vi har fokus på tværgående sammenhæng og på at bringe medarbejdernes forskellige fagligheder og kompetencer i spil i forhold til de opgaver, som skal løses. Afdelingerne i SDU Digital og SDU IT er således ikke lukkede siloer, men huse hvor medarbejderne bor, mens arbejdslivet i høj grad leves mellem husene. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for at medarbejderne kan udfolde deres faglighed samt rådgive og hjælpe brugeren, forretningen og universitetet. Det glæder jeg mig til at fortælle om på stormødet den 11. december, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

Dialogforum

Onsdag den 4. december var der møde i Dialogforum. På mødet blev mandagens workshop med ledere og medarbejdere evalueret. Processen for opslag af de øvrige lederstillinger i SDU Digital og SDU IT blev diskuteret og materialet til medarbejdersamtalerne blev endelig drøftet.

Spor A Ansættelse

I uge 49 mødtes ansættelsesudvalget til ansættelse af chefen for SDU IT for at drøfte rekrutteringsforløbet i samarbejde med Poul Volquartzen, ekstern rekrutteringskonsulent. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 10. december, hvorefter udvalget mødes for at udvælge kandidater til 1. samtale, som gennemføres 18. december. Stillingsopslag og stillings- og profilbeskrivelse kan findes på følgende link: https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1073463.

Spor B Personaleledelse

Der afholdes stormøde for alle medarbejdere i de nuværende IT-afdelinger (IT-service, TEK-IT og SFEO) onsdag den 11. december kl. 13.00 i lokale 0100. Universitetsdirektøren har udsendt en særskilt invitation til medarbejderne. På mødet bliver der gjort status på overgangen til den nye organisation 1. april 2020 og materiale vedr. medarbejdersamtaler bliver gennemgået. Desuden vil der være mulighed for nærmere information om opgavefordelingen i den nye organisation.

Materialerne til medarbejdersamtalerne er desuden blevet offentliggjort her: Materiale til medarbejdersamtalen. Medarbejdersamtalen er et tilbud til den enkelte medarbejder om en samtale med den afgivende leder om hovedopgaver, placering og langsigtede udviklingsmål. Medarbejderen har mulighed for at udfylde et skema før mødet om opgaver, som medbringes til samtalen med lederen. Lederen vil fra uge 49 starte booking af samtaler med medarbejdere. Samtalerne gennemføres i uge 49, uge 50, uge 51, uge 1, uge 2 og uge 3. Efter samtalerne opsamler transitionsprojektet input og udarbejder forslag til placering af medarbejdere i den nye organisation. Universitetsdirektøren træffer endelig beslutning om placering i slutningen af januar. Efter nogle måneder i de nye organisation gennemfører den modtagne leder en opfølgende samtale med medarbejderen om opgaver, placering og udviklingsmål.

Spor C Faglige opgaver

Mandag den 2. december blev der afholdt workshop med nuværende IT-ledere samt en række medarbejdere i SFEO, TEK-IT og IT-service, der var udvalgt efter indstilling fra deres lederne. I alt deltog 30 personer i workshoppen, som havde til formål at samle input fra deltagerne for at kvalificere, hvordan eksisterende kendte opgaver i SFEO, TEK-IT og IT-service forventes at lande i den nye digitale organisation. På baggrund af workshoppen er der blevet udformet en mere detaljeret opgavefordeling, som er en del af materialet til de medarbejdersamtaler, som nu går i gang. Opsamling fra workshoppen findes her: workshopmateriale03122019  

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 05.12.2019