Skip to main content

Uge 5: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Ansættelsen af ledere til SDU IT (leder for hhv. IT Help, IT Apps og IT Base) og til SDU Digital (leder for hhv. transformation og design) er nu på plads, og dermed er der sat ansigter på de ledere, som i dialog med medarbejderne skal skabe den nye digitale organisation.

-Det er meget positivt, at vi er kommet hertil. Vi følger planen og er nu nået en vigtig milepæl med ansættelsen af de ledere, som sammen med Jacob-Steen Madsen, som chef for SDU IT, og Bue Raun Andersen, som chef for SDU Digital, skal stå i spidsen for den nye organisation. Jeg vil gerne takke deltagere i ansættelsesudvalgene for at bidrage i denne vigtige ansættelsesproces. Næste vigtige milepæl er udmelding i uge 6 om medarbejdernes organisatorisk placering i de nye afdelinger, siger Thomas Buchvald Vind.

Spor A Ansættelser - nye ledere
Ansættelsesprocesserne til lederstillingerne i SDU IT (leder for hhv. IT Help, IT Apps og IT Base) og lederstillingerne i SDU Digital (leder for hhv. transformation og design) er nu tilendebragt med ansættelsen af fire nye ledere.

I SDU Digital er Dennis Harris ansat som leder af Transformation. Dennis har lang erfaring fra Kerteminde Kommune, hvor han har arbejdet som både it-chef og digitaliseringschef. Derudover er Jan Pedersen, nuværende leder af SFEO, ansat som leder af Design.

I SDU IT er Claus Trap Christensen, nuværende support-chef i IT service, ansat som leder af IT Help, mens Jørgen Minet, systemchef i IT service, bliver leder af IT Apps. Jørgen Minet konstitueres desuden som leder af SDU Base.

-Jeg vil gerne understrege, at transitionsledelsens vigtigste prioritet har været at få ansat de rigtige personer til opgaverne. Vi må konstatere, at der ikke har været et match mellem ansøgerne til stillingen, som leder af IT Base og ansættelsesudvalgets præferencer. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Jørgen Minet har sagt ja til at blive konstitueret leder af IT Base. Sidst på året vil vi vurdere, om der er grundlag for at genopslå stillingen, siger Thomas Buchvald Vind.

-Jeg glæder mig meget til at præsentere de nye ledere og chefen for SDU IT på stormødet den 6. februar kl. 13-14, hvor I også vil få en status på processen. 

Du kan i det følgende læse hvilke tanker og visioner, de har gjort sig i forhold til den funktion, som de nu skal varetage.

Dennis Harris – leder af Transformation, SDU Digital

-Særligt muligheden for at være med til at opbygge en ny digital organisation og få en rolle i SDU's digitale udvikling, har været meget motiverende for mig. SDU har en stærk strategisk vinkel på den digitale udvikling for universitetet i de kommende år, og principper som meningsdrevet digitalisering og brugerinvolvering går helt i spænd med min egen tilgang til opgaven: Værdiskabelse er afhængig af brugeren og organisationen.

Jan Pedersen – leder af Design, SDU Digital

-Jeg ser frem til, sammen med medarbejderne i Design, at skabe en afdeling hvor alle, uanset om man er projektleder eller udvikler, har fokus på SDU’s behov nu, men også i morgen. Jeg glæder mig til at komme i gang med at videreudvikle afdelingens fagligheder, hvor vi skal levere gode løsninger hurtigt, men uden at miste stabiliteten.

Claus Trap Christensen – leder af IT Help, SDU IT

-IT Help bygger på viden og erfaringer fra en masse dygtige og engagerede medarbejdere. Vi skal sammen gennem en stor forandring, hvor vi skal helt tæt på vores brugere og have god forståelse for deres behov. Vi skal forsat have god kvalitet i vores løsninger og være gode til at lære nyt. Jeg glæder mig til at lede IT Help og til et godt samarbejde med alle SDU’s studerende, forskere, undervisere, administrativt ansatte og eksterne partnere.

Jørgen Minet – leder af IT Apps og konstitueret leder af IT Base, SDU IT

-Stillingen ser jeg som en mulighed for at være med til at sætte retningen, der sikrer et fortsat stabilt fundament for de fremtidige IT-løsninger, der understøtter SDU’s kerneopgaver som uddannelses- og forskningsinstitution.  Jeg mener det er en fantastisk mulighed, at vi nu har fået de 5 pejlemærker, så vi arbejder mod fælles mål. Pejlemærkerne kan være med til at beskrive hvordan vi tilgår en opgave og kan være med til at sætte nuværende løsninger i et nyt perspektiv.

Jeg glæder mig til at komme i gang med de nye opgaver og vil understøtte de ansattes arbejde med at tilpasse IT-driften til SDU’s behov.

Spor B Personaleledelse

På baggrund af medarbejdersamtalerne har universitetsdirektøren dialog med nuværende og kommende ledere før endelig beslutning om medarbejderne organisatoriske placering i de nye afdelinger. Udmeldingerne herom vil ske senest tirsdag i uge 6, hvor hver medarbejder får besked om vedkommendes placering i den nye organisation via en individuel tilbagemelding fra nuværende leder.

Alle medarbejdere vil derudover blive tilbudt en opstartssamtale med modtagende leder i løbet af april samt en opfølgningssamtale inden udgangen af august.

Spor C Faglige opgaver

Vedr. arbejdspakken om Fysik: 

I øjeblikket pågår der et arbejde med at afdække de nuværende lokaler, som anvendes af SFEO, TEK-IT og ITS-service, som grundlag for placering af SDU Digital og SDU IT. I arbejdspakken bliver der opstillet en række principper for den fysiske placering i den nye digitale organisation. Dette arbejde tager udgangspunkt i de fem fælles pejlemærker for måden, hvorpå medarbejderne fremover skal arbejde. De fælles pejlemærker er brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og robust fundament. Som tidligere udmeldt vil der fortsat fysisk være it-medarbejdere på Gydehutten, på SAMF og på TEK efter 1. april.

Efter planen vil den fysiske placering blive offentliggjort i uge 11.

Vedr. arbejdspakken om Indgange: Claus Trap Christensen er tovholder på pakken.

Vedr. arbejdspakken om lab-it/forsknings-it: Jørgen Minet er tovholder på pakken.

Dialogforum
Der blev afholdt møde i mandags, hvor deltagerne drøftede vigtigheden af, at ingen opgaver falder mellem to stole. Opfordringen er derfor til alle medarbejdere på hele universitetet ikke kun i den digitale organisation, at man, hvis man identificerer kritiske opgaver, som man er bekymret for løsningen af fremadrettet, så kan man tage kontakt til projektleder Rikke Rønnest Helmer-Hansen på riro@sdu.dk                                                                                            

Q&A er opdateret med spørgsmål.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 30.01.2020