Skip to main content

Uge 51: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Uge 51: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Siden udmeldingen om nye digitale organisation blev offentliggjort den 13. november, er der sket meget.

Der har været afholdt workshop med medarbejdere og ledere; der har været afholdt stormøder – og pt. er medarbejdersamtalerne i gang og fortsætter ind i det nye år.

Ansættelsesprocessen vedr. chefstillingen for SDU IT er indledt, og efterfølges i januar af ansættelserne af de øvrige 5 ledere i SDU IT og SDU Digital.

-Vi er i øjeblikket i en proces, der skal ende med at skabe den bedst mulige digitale organisation pr. 1. april næste år. Det er en proces, som fylder meget for alle, samtidig med, at medarbejdere og nuværende ledere har formået at bevare et sikkert fokus på den daglige drift og udvikling. Et eksempel på det, er det nye eksamenssystem Digital Eksamen, som skal være klar til de første eksaminer, som afholdes fra den 8. januar. I mandags blev integrationerne til studieadministrationen gennemført og i resten af denne uge har superbrugerne testet på livet løs. Det har været et komprimeret forløb med en skarp deadline, så SDU kan være godt tilfreds med, at de vigtigste integrationer nu er gennemført, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind. 

Transitionsledelsen har fået flere tilbagemeldinger på forløbet siden udmeldingen den 13. november. Generelt opleves processen som tryg og specifikt omkring medarbejdersamtalerne, er der en positiv tilgang, om end flere også har fremhævet, at det er svære samtaler.

-Jeg vil gerne understrege, at medarbejdersamtalen med afgivende leder efterfølges af en samtale med den modtagne leder, når den nye organisation er på plads. Det gør vi for at sikre, at den enkelte medarbejder også efter 1. april 2020 har mulighed for at drøfte opgaver og placering, siger Thomas Buchvald Vind.

Universitetsdirektøren fremhæver vigtigheden af, at alle relevante synspunkter kommer frem.

–Det er med til at sikre det bedste afsæt for en ny digital organisation. Jeg vil sige tusinde tak til jer alle for input og involvering hidtil – og benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Dialogforum

Der blev afholdt møde mandag den 16. december, hvor stormødet, medarbejdersamtaler og ansættelsesprocesserne i forbindelse med de nye chef- og lederstillinger blev drøftet.

Spor A Ansættelse

Stillingsopslag til tre lederstillinger i SDU IT (leder for hhv. IT Help, IT Apps og IT Base) og to lederstillinger i SDU Digital (leder for hhv. transformation og design) er offentliggjort med ansøgningsfrist 7. januar 2020. Stillingsopslag vedr. leder for compliance for SDU Digital afventer nærmere afklaring af opgaver i Compliance. Du kan læse jobopslagene her.


Der er nedsat to ansættelsesudvalg, som forestå ansættelsesprocesserne ift. de fem ledere.

Ansøgningsfristen til stillingen som chef for SDU IT udløb tirsdag den 10. december, og onsdag den 18. december blev den første samtale med de udvalgte ansøgere afholdt. Der pågår en yderligere anden samtale fredag den 10. januar og medio januar forventes det, at en ny chef er ansat. Det betyder, at den kommende chef for SDU IT vil kunne være med til ansættelsesprocesserne af lederne i SDU IT.

Spor B Personaleledelse

Medarbejdersamtalerne er nu i gang og fortsætter indtil uge 3 i januar.

Medarbejdersamtalen er et tilbud til den enkelte medarbejder om en samtale med den afgivende leder om hovedopgaver, placering og langsigtede udviklingsmål. Medarbejderen har mulighed for at udfylde et skema før mødet om opgaver, som medbringes til samtalen med lederen. Efter samtalerne opsamler transitionsprojektet input og udarbejder forslag til placering af medarbejdere i den nye organisation. Universitetsdirektøren træffer endelig beslutning om placering i slutningen af januar.

Efter nogle måneder i den nye organisation gennemfører den modtagne leder en opfølgende samtale med medarbejderen om opgaver, placering og udviklingsmål.

Spor C Faglige opgaver

På stormødet den 11. december kom der en række pointer frem, som transitionsledelsen nu vil forholde sig til. Det sker på deres møde i eftermiddag, hvor de vil tage stilling, hvordan de indkomne input kan indarbejdes i de kommende arbejdspakker.

De næste arbejdspakker som igangsættes og som transitionsledelsen aktuelt er ved at forberede vil være opgaver på fakulteterne (C1_3), fysisk placering af de nye afdelinger (C1_8) og fora og udvalg (C2_1).

 

Næste nyhed kommer torsdag den 9. januar 2020.

 

Se siden med den samlede information om den nye digitale organisation

 


Redaktionen afsluttet: 19.12.2019