Skip to main content

Uge 8: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

Ugen inden vinterferien indeholdt bl.a. orientering af medarbejderne om deres fremtidige placering i afdelingerne i SDU IT og SDU Digital, og et stormøde, hvor deltagerne fik en status på processen af Thomas Buchvald Vind.

Deltagerne på stormødet fik desuden lejlighed til at hilse på de nye ledere, som fremover skal stå i spidsen for organisationen.

-Transitionsledelsen har stor fokus på sikker drift, også efter 1. april, og det betyder, at det har høj prioritet, at de igangsatte arbejdspakker går som planlagt, siger Thomas Buchvald Vind.

Dialogforum
Der var møde i Dialogforum mandag d. 17. februar, hvor TR videreformidlede en række spørgsmål fra PROSA-medarbejdere. Bl.a. blev der spurgt til, om fordelingen mellem ressourcerne i de enkelte afdelinger i den nye organisation er den rigtige.

-Det er en pointe, som jeg fuldt ud anerkender. Der er et ønske om, at opgaverne skal løses på en ny måde i den nye digitale organisation, og det er en vigtig overvejelse om fordelingen af ressourcer er den rigtige også over tid. Dette vil være et vigtigt opmærksomhedspunkt – ikke mindst for de chefer, som løbende skal vurdere, hvor nye stillinger skal slås op. Der kan være behov for at tilføre flere ressourcer til enkelte afdelinger, siger Thomas Buchvald Vind.

Dialogforum drøftede endvidere om den fremadrettede fysiske placering kan understøtte det tværgående samarbejde mellem SDU Digital og SDU IT, samt vagtordningsaftalen og en fælles opmærksomhed på, at der gennemføres MUS-samtaler i løbet af 2020.  

De forskellige emner er efterfølgende blevet drøftet med de nuværende ledere og vil blive behandlet i transitionsledelsen, hvor der vil blive truffet beslutning om, hvordan de skal håndteres.

En åben dialog
Thomas Buchvald Vind understreger i det hele taget vigtigheden af, at medarbejderes eventuelle bekymringer eller spørgsmål kommer frem.

-Åbenhed og dialog er helt afgørende faktorer for, at denne proces lykkes. Derfor er jeg også glad for at TR viderebringer spørgsmål, input og gode forslag fra medarbejderne til ledelsen. Går man rundt med ubesvarede spørgsmål eller bekymringer kan jeg kun opfordre til, at man tager fat i sin leder eller sin TR. 

Fysisk placering
I øjeblikket pågår der et arbejde med at afdække de nuværende lokaler, som anvendes af SFEO, TEK-IT og IT-service, som grundlag for placering af SDU Digital og SDU IT samt at fastlægge principper for fysisk placering i den nye digitale organisation.

-Der er stor opmærksomhed på den fysiske placering. Det er fuldt forståeligt og vi er meget optaget af, at der bliver fundet nogle gode løsninger, siger Thomas Buchvald Vind.

Efter planen vil den fysiske placering blive offentliggjort i uge 11.  

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 20.02.2020