Skip to main content

Uge 9: Nyt fra transitionsledelsen vedr. processen om ny IT-organisering

På søndag er det 1. marts og forår ifølge kalenderen. Det betyder også, at tidspændet til 1. april, hvor SDU’s nye digitale organisation træder i kraft, bliver mindre og mindre. 

Fra den 1. april er alle medarbejdere forankret i de to nye enheder; SDU IT og SDU Digital og helt naturligt vil der følge en overgangsperiode, hvor den nye organisering falder på plads, og hvor medarbejdere og ledere finder deres ben.

-Jeg vil gerne understrege, at det er en helt ny organisation, vi kommer til at se, fra den 1. april. Samtidig er det vigtigt, at brugerne ikke oplever en forringelse i tilgængelighed eller support i overgangen, det betyder, at vi har en meget stor opmærksomhed på sikker drift, siger Thomas Buchvald Vind.

Han medgiver, at der ligger et iboende dilemma i, at der skal skabes nyt, samtidig med den fortsatte sikre drift har højeste prioritet. For hvad er der egentlig af nyt, hvis man skal fortsætte som hidtil, kunne nogle med god ret spørge?

Principper
-Transitionsledelsen har formuleret nogle principper, som vil blive efterlevet i forbindelse med overgangen – principper, som skal understøtte sikker drift, men som samtidig ikke må forstås, som en fortsættelse af det bestående. Det er målet, at alle opgaver vil være overgået til nye personer og/eller enheder senest 1. juli 2020, siger Thomas Buchvald Vind.

-Med det aber dabei, at der kan være opgaver eller overlevering, som strækker sig over længere perioder.

Principper for overgang 

Arbejdspakker
Der er stor travlhed med de igangsatte arbejdspakker, og de ansvarlige for arbejdspakkerne går til opgaven med stor dedikation.

 -Jeg vil gerne rose alle for deres store ansvarsfølelse og engagement. Det er en gevinst for alle med den seriøse tilgang, der lægges for dagen – også når det kommer til snitfladerne mellem de enkelte arbejdspakker og beslutningen af, hvor de enkelte opgaver skal placeres, siger Thomas Buchvald Vind.

Stormøde
Inden den nye organisation er en realitet, vil transitionsledelsen gerne invitere alle medarbejdere til endnu et stormøde den 16. marts, hvor der vil blive givet en status på processen og en gennemgang af de principper, der er formuleret i forhold til overgangen. I vil modtage en invitation til stormødet i jeres mail.

1.april-event
Den 1. april fejres det, at SDU har fået en ny digital organisation. En fejring, som I naturligvis skal inviteres til – så hold øje med jeres mail, hvor yderligere information vil tilgå.

SFEO
Der har hersket lidt usikkerhed om tidspunktet for SFEO’s leder; Jan Pedersens tiltrædelse, som leder af Design. Det er aftalt med Thomas Buchvald Vind, at Jan Pedersen fortsat er leder af SFEO i marts og tiltræder den nye lederstilling pr. 1. april.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 27.02.2020