Skip to main content

Opstart af overgang til ny organisering af it-opgaver

Processen, der skal ende ud i en ny organisering af SDU’s arbejde med IT og digitalisering, er i fuld gang.

Onsdag den 13. november 2019 blev den nye digitale organisation på it-området meldt ud. Frem til den 1. april 2020, hvor den nye organisation træder i kraft, er der etableret et transitionsprojekt. Projektet vil løbende informere om status på projektet og de planlagte aktiviteter i den kommende tid. For at brugere, medarbejdere og ledere kan følge med i fremdriften frem til den 1. april 2020, har transitionsledelsen besluttet at publicere ugens information hver torsdag over frokost.

Informationen kan tilgås på sdunet.dk – link: https://sdunet.dk/da/administration/nyt_om_administration/ny_digital_organisation/nyheder_digi

Projektet består af flere forskellige spor og aktiviteter.

Dialogforum

Efter udmeldingen i uge 46 har Dialogforum med repræsentanter fra samarbejdsudvalg på SAMF, TEK og i Fællesadministrationen mødtes med universitetsdirektøren for at drøfte overgangen til den nye organisation. Dialogforum består af Mads Lildholdt (næstformand, SU, SAMF), Birgitte Lilholt Sørensen (næstformand, TSU, TEK), Kurt Bilde (næstformand, ASU, Fællesadministrationen) og Palle Nyegaard Hansen (TR Prosa). Dialogforum har aftalt at mødes hver 14. dag.

Næste møde er mandag den 25. november.

Spor A Ansættelse af ledere

Transitionsledelsen har besluttet at starte processen med at ansætte chefen for SDU IT.

Universitetsdirektøren har derfor nedsat et bredt sammensat ansættelsesudvalg. Udvalget dækker forskellige perspektiver i form af brugere, institut, fakultet, campus, fællesområde og medarbejdere.

Ansættelsesudvalget består af: Thomas Buchvald Vind (universitetsdirektør, formand for udvalget), Kristin B. Munksgaard (Professor MSO, IER/SAMF), Peder Thusgaard Ruhoff (Institutleder, ITI/TEK), Niels Kring (sekretariatschef, NAT), Bue Raun Andersen (områdechef, SDU Digital), Kurt Bilde (fuldmægtig, næstformand HSU), Palle Nygaard Hansen (IT-medarbejder, IT-service) samt Mads Niemann-Christensen (HR-chef, sekretær for udvalget). Der tilknyttes desuden en ekstern rekrutteringskonsulent til ansættelsesforløbet.

Stillingsopslag og en uddybende stillings- og profilbeskrivelse til stillingen som chef for SDU IT vil blive offentliggjort den 21. november 2019 med en ansøgningsfrist den 10. december 2019. Stillingsopslaget kan læses på SDU.dk – link: https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1073463.

Transitionsledelsen vender tilbage med en plan for opslag af de øvrige lederstillinger i SDU IT og SDU Digital.

Spor B Personaleledelse
Efter udmeldingen i uge 46 samlede universitetsdirektøren de nuværende ledere i SFEO (Jan Pedersen) og i IT-service (Kurt Gammelgaard Nielsen, Tim Kirketerp, Pia H. Jensen, Jørgen Kristian Minet, Claus Trap Christensen) samt områdechef Bue Raun Andersen (SDU DIGITAL) for at drøfte overgangen til den nye organisation med særligt fokus på medarbejderne.

Den første arbejdspakke som lederne har kigget på, er særligt kritiske projekter/opgaver i transitionsperioden. Den næste arbejdspakke bliver en drøftelse af koncept for medarbejdersamtalerne om opgaver og fremtidig placering, som skal afvikles i uge 49 til uge 3.

Ledergruppen mødes hver uge.

Spor C Faglige opgaver
Transitionsprojektet er ved at forberede aktiviteter i spor C, som har fokus på en række faglige opgaver. Den første vigtige arbejdspakke er at fastlægge en mere detaljeret opgavefordeling mellem SDU IT, SDU Digital og fakulteterne samt inden for de enkelte enheder. Opgavefordelingen vil blive prioriteret i første omgang, da det er forudsætning for at andre arbejdspakker kan gennemføres i forhold til indgange for brugere, samarbejdsflader, fora og udvalg mv.

Transitionsprojektet planlægger at afvikle arbejdspakkerne i afgrænsede sprintforløb på op til 14 dage.

Løbende information
Foruden den løbende information fra projektet som ugentligt publiceres på SDUnet, har transitionsledelsen også besluttet, at QA med spørgsmål og svar løbende skal opdateres.

Såfremt medarbejdere har spørgsmål til processen, er det muligt at kontakte sin nærmeste leder og/eller en tillidsrepræsentant.

Se også siden med den samlede information om den nye digital organisation.

Redaktionen afsluttet: 21.11.2019