Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 1 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du blive opdateret på status for kortlægningen og udarbejdelsen af en vision.

Status på kortlægningssporet

Carve bearbejder data og er i gang med at udarbejde den endelige afrapportering med kortlægning, analyse og anbefalinger.

Status på visionsporet

Følgegruppen mødtes lige inden jul og drøftede visionsarbejdet med anbefalinger til handlinger, som vedrører organisation og governance for SDU’s uddannelsesadministration. Der afholdes ikke yderligere møder i følgegruppen eller styregruppen inden deadline for analysen.

Tidsplan

Visionsforslag, anbefalinger om organisation og governance samt afrapportering er under udarbejdelse med deadline medio januar 2023.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 05.01.2023