Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 2 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

Carve er i gang med at udarbejde en samlet afrapportering med kortlægning af uddannelsesadministrative opgaver, visionsforslag samt anbefalinger til fremadrettede tiltag vedrørende organisering og governance. Afrapporteringen forventes afleveret til styregruppen ved udgangen af uge 3.

Herefter beslutter styregruppen en plan for, hvordan anbefalingerne bliver drøftet og besluttet under inddragelse af relevante organer.

Der udsendes ikke flere nyheder om analysen. Når der foreligger en plan for det videre forløb, kommunikeres planen via ledelsesstrengen og på denne side.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 12.01.2023