Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 46 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du blive opdateret på status for lederinterviews.

Status på kortlægningssporet

Carve er i denne uge gået i gang med interviewene af ledere med ansvar for studieadministrative opgaver. Det drejer sig både om knapt 30 ledere på fakulteterne og i fællesområdet. Interviewene gennemføres i uge 46-48; de afholdes i videst mulige omfang fysisk, men nogle vil også være online. Lederinterviewene er et meget centralt bidrag til et mere fuldendt overblik over SDU’s uddannelsesadministration og ikke mindst de oplevede udfordringer og mulige forbedringer.

Status på visionsporet

I uge 47 afholdes et møde med følgegruppen, hvor Carve deltager, og der arbejdes videre med at formulere en mere overordnet vision for, hvad SDU’s uddannelsesadministration skal kunne om 3-5 år.

Visionen tager afsæt i forandringer rundt om universitetet i forhold til politiske reformer (f.eks. regionalisering, nyt optagelsessystem), økonomiske forandringer (f.eks. øget fokus på efter- og videreuddannelse), socio-demografiske skift (f.eks. faldende ungdomsårgange) og nye teknologier (f.eks. nyt studieinformationssystem).

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 17.11.2022