Skip to main content

Analyse

Uge 50 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du blive opdateret på status for kortlægningen og udarbejdelsen af en vision.

Status på kortlægningssporet

I denne uge afsluttes interviewmøderækken, der vil omfatte i alt 33 interviews. Endnu engang vil jeg gerne takke for de vigtige bidrag til analysen, som interviewene er.

Parallelt med afholdelsen af interviewmøderne er Carve i gang med at konsolidere og bearbejde data til den endelige kortlægning, analyse og vision.

Status på visionsporet

Følgegruppen havde møde i denne uge og kom med yderligere input til udarbejdelsen af en vision med anbefalinger til handlinger, som vedrører organisation og governance for SDU’s uddannelsesadministration. Følgegruppen mødes igen næste uge.

Styregruppemøde

I denne uge blev der afholdt møde i styregruppen, hvor de overordnede fund, Carve har gjort, blev drøftet. Styregruppen konstaterede, at analysen fortsat er i god fremdrift og følger planen.

Tidsplan

Visionsforslag, anbefalinger om organisation og governance samt afrapportering er under udarbejdelse med deadline medio januar 2023.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 15.12.2022