Skip to main content
DA / EN

Analyse

Uge 51 - Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

I denne uges nyhed kan du blive opdateret på status for kortlægningen og udarbejdelsen af en vision.

Status på kortlægningssporet

Rækken af interviews mellem Carve og ledere, der har ansvar for uddannelsesadministrative opgaver er afsluttet nu. Carve bearbejder data til den endelige kortlægning, analyse og vision.

Status på visionsporet

Følgegruppen mødes igen i denne uge for at fortsætte sidste uges drøftelser af visionsarbejdet med anbefalinger til handlinger, som vedrører organisation og governance for SDU’s uddannelsesadministration.

Tidsplan

Visionsforslag, anbefalinger om organisation og governance samt afrapportering er under udarbejdelse med deadline medio januar 2023.

Grundet juleferien kommer næste information torsdag den 6. januar 2023.

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør
Projektejer og formand for styregruppen for analysen af uddannelsesadministrationen

Redaktionen afsluttet: 21.12.2022