Skip to main content
DA / EN

Om Nyt SIS

Sådan skal afløseren for STADS findes

Bedre it-understøttelse og optimerede processer til gavn for studerende og ansatte

I sommer lød startskuddet på genstarten af programmet for anskaffelsen af et nyt studieinformations-system (Nyt SIS), som erstatning for STADS.
SDU indgår i et programfællesskab med seks af landets øvrige universiteter. Det nationale program er ansvarlig for at opsætte en national standard løsning, også kaldet ’Master Solution’, med fælles hovedprocesser og nationale integrationer. 

I efteråret har flere medarbejdere fra uddannelsesadministrationen på fakulteterne, SDU Studieservice og SDU IT allerede været involveret i noget af det forberedende arbejde, frem mod valget af den kommende leverandør. Som en del af forberedelserne, blev der nemlig i efteråret etableret syv nationale procesgrupper med ledelsesrepræsentanter og faglige nøglepersoner fra hvert universitet. De nationale procesgrupper har igennem en række workshops arbejdet på at afstemme det fælles samlede for-retningsbehov og skabe parathed ift. at indgå i en samlet dialog med den kommende leverandør.

SDU har også sit eget program

Programmet skal forberede SDU på implementeringen af den fælles løsning, ligesom det skal sikre, at vi får integreret og konfigureret alle de forretningsområder og processer som ikke er omfattet af Master Solution.

Et overordnet fokus i implementeringsopgaven er, at vi skal have skabt en bred og velfungerende samarbejdsstruktur på tværs af de studieadministrative enheder i såvel fællesadministrationen som på fakulteter og institutter. Nyt SIS bliver en del af den måde vi kommer til at leve og arbejde med uddannelsesadministration på.

Et første greb er, at der i regi af forretningssporet er blevet etableret i alt otte procesgrupper, hvis ansvarsområder både skal matche hovedprocesområderne i det nationale program, som de procesområder der er vigtige med hensyn til SDU’s lokale opsætning. Og her deltager op imod 50 faglige eksperter fra såvel fakulteter som fællesadministrationen.

Hvornår begynder procesgrupperne?

Arbejdet i procesgrupperne starter op i løbet af foråret. Den første opgave som procesgrupperne skal arbejde med, er proceskortlægning af de nuværende hovedprocesområder. Dette vil ske igennem en række workshops der forløber frem til september 2023.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter mere information om Nyt SIS, kan du læse mere via Servicesiden Undervisning.

 
Redaktionen afsluttet: 23.02.2023