Skip to main content
DA / EN

Om optagelse

Værd at vide om årets optag

Aftaler om standby pladser og afvikling af uniTEST

Den 1. februar åbnede optagelse.dk for ansøgning til optag på landets bacheloruddannelser med optagelse til efteråret 2023. 
Forud for årets optag er der lavet justeringer, som er aftalt på møder mellem fakulteterne og universitetsledelsen i januar. 
For årets optag vil der være væsentlig flere uddannelser, der udbyder standby pladser. For de uddannelser, der udbyder standby pladser (ekskl. Medicin, Psykologi og Klinisk Biomekanik), vil det være gældende, at de ansøgere der tilbydes en standby plads, også optages 28. juli med de øvrige kvalificerede ansøgere. Det fremgår på uddannelsernes sider på sdu.dk, hvis der tilbydes standby pladser.
 
Der er til årets optag også fundet mulighed for at udvide antallet af pladser på udvalgte kandidatuddannelser, hvor man tidligere har været nødsaget til at afvise kvalificerede ansøgere. Det gælder også på udvalgte uddannelser, som er dimensioneret af hensyn til udenlandske studerende eller ledighedsgrad. 

Kvote 2 & uniTEST

uniTEST er tilbage fysisk på SDU’s campusser og afvikles i weekenden d. 15. og 16. april. 
For udenlandske ansøgere, sygeprøver og ansøgere på længerevarende udenlandsophold vil der være en begrænset mulighed for at tage uniTEST online, som afvikles i ugen efter den fysiske prøve. Udvalgte uddannelser på SDU gennemfører som led i kvote 2-optaget også enkelte fagspecifikke aktiviteter, som afvikles i forlængelse af uniTEST.

Vil du vide mere?

Redaktionen afsluttet: 24.02.2023