Skip to main content
DA / EN

Om skema

Mangler du også et overblik?

Skemaplan muliggør individualiseret skemavisning

Et udpluk af situationer, hvor Skemaplan kan være brugbart

Du er studieleder for et studie, hvor årgangen både har fælles forelæsninger men også modtager undervisning i mindre grupper, f.eks. på hold. Du har derfor brug for at se det samlede skema for årgangen og kan via Skemaplan tilføje alle relevante fag, definere perioden og derigennem få et link, du kan genbruge igennem hele semestret.

Biblioteket vil gerne tilbyde et kursus i informationssøgning og du vil gerne hjælpe med at finde et egnet tidspunkt i skemaet på tværs af årgangene på et givent studie. Via Skemaplan kan du tilføje alle relevante fag, definere perioden og derigennem få et link, du kan genbruge igennem hele semestret – f.eks. hvis andre gerne vil tilbyde vejledningsaktiviteter til den samme gruppe studerende.

Du planlægger studiestart og ved, at nye studerende først får adgang til itslearning få uger op til semesterstart. Du vil derfor sikre dig, at de nye studerende kan se deres skema i god tid. Via Skemaplan kan du lave målrettede skemalinks til nye studerende – se eksemplet fra Det Naturvidenskabelige Fakultet på MitSDU her.

Hvad er Skemaplan mere præcist

Skemaplan giver en visuel ugevisning, af de lektioner der er booket gennem et eller flere semestre i et eller flere fag. Bookinger i Skemaplan er baseret på livedata fra skema- og ressourceplanlægningssystemet TimeEdit. Der er alene tale om en visning, og det er således ikke muligt i Skemaplan at rette i data.

  • Brugere: Primært studiesekretærer og studerende og dernæst studieledere, undervisere eller andre, der har brug for overblik over planlagt undervisning.
  • Login: Skemaplan kræver ikke login, medmindre man ønsker at se det personlige skema for udvalgte studerende. Du logger ind via ”burgermenuen” øverst i venstre hjørne.
  • Fagbeskrivelser: I de fleste fagbeskrivelser er der et link til Skemaplan.
  • MitSkema: Skemaplan (og itslearning) erstatter MitSkema.

Vil du vide mere?

Prøv det selv og klik dig rundt i Skemaplan via skemaplan.sdu.dk eller spørg skemalæggeren på dit fakultet om hjælp.

Redaktionen afsluttet: 24.03.2023