Skip to main content
DA / EN

Om SDU Takeover

Et fremragende første år

SDU Takeover søger flere studenterundervisere

D. 9. marts 2023 tog 33 veloplagte studenterundervisere fra SDU Takeover på besøg på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. Det var det sidste besøg i projektets pilotår inden de 58 dygtige studerende, der har været ansat i år, kan holde en velfortjent pause fra jobbet som studenterunderviser. 
For rigtig mange af dem bliver det kun en pause, fordi de har valgt at fortsætte og melder klar til at rykke ud på nye besøg i skoleåret 23/24. 

Fra 12 til 18 besøg

Der har vist sig stor efterspørgsel fra gymnasierne på at få besøg af SDU Takeover, og derfor er det i løbet af projektets første år blevet besluttet fra Direktionens side, at udvide de planlagte 12 besøg i 23/24 til 18 besøg. Og det var en god beslutning, for der er på nuværende tidspunkt næsten udsolgt – faktisk er der kun ét besøg, der ikke er booket endnu! Desuden bredes besøgene ud til gymnasier i hele Syddanmark ud fra denne fordeling: syv i Sydjylland, seks på Vestsjælland og fire på Fyn.
Men med den hurtigere opskalering kræver det også endnu flere dygtige studerende, der har lyst til at blive en del at teamet og tage med ud og repræsentere SDU og deres uddannelse.

Behov for flere studenterundervisere

Derfor er der netop i disse dage et nyt jobopslag ude, hvor SDU Takeover søger 40 nye studerende, så teamet i alt kommer op på 80 studerende.
”Der er mange hensyn at tage, og det lader sig kun gøre at få lige netop de rette studerende fra de rette uddannelser, fordi vores samarbejde med fakulteterne fungerer rigtig fint. Vi har fundet en model, så vi i samarbejde med fakulteterne beslutter, hvilke uddannelser der skal repræsenteres, og hvordan vi udvælger dem. Så nu er det kun at håbe på, at rigtig mange studerende har lyst til og kan se relevansen i et studiejob som dette”, siger projektleder for SDU Takeover Anne Søndergaard.

I løbet af året har studenterunderviserne gennemgået et basisdidaktisk obligatorisk uddannelseskursus. Her har de fået en masse didaktiske redskaber til at kunne sammensætte et undervisningsforløb og til at kunne håndtere at skulle undervise en gymnasieklasse på op til 30 elever. Efterfølgende har de kunne melde sig til gymnasiebesøgene, og de fleste har været ude på fire eller flere besøg i løbet af skoleåret.
Det har givet de studerende en masse relevant undervisnings- og formidlingserfaring, som de kan bruge i deres videre studie- og arbejdsliv. Samtidig har det givet godt 2500 gymnasieelever et kig ind i livet som stu-derende på SDU, og 89 % af dem syntes at dagen i høj eller i nogen grad har været god. Forhåbentlig giver besøgene på den lange bane også endnu flere unge fra hele Syddanmark lyst til at søge ind på deres drøm-mestudie på SDU efter mødet med Takeover og alle de andre gode brobygningsaktiviteter, der findes på SDU. Vores nuværende studenterundervisere gør i hvert fald deres til at tegne et billede af, at det at være studerende på SDU er værd at stræbe efter.

Vil du vide mere?

Du kan læse og se meget mere om, hvad SDU Takeover er på hjemmesiden, hvor der også er et direkte link til jobopslaget, og en oversigt over hvilke gymnasier der har booket besøg næste skoleår.

 
Redaktionen afsluttet: 11.04.2023