Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Mobiltelefon ved eksamener under opsyn

Nye fællesregler er offentliggjort

Fællesregler for eksamener under opsyn er blevet offentliggjort på MitSDU og erstatter de hidtil gældende retningslinjer for skriftlige stedprøver. Med ganske få undtagelser ændrer de nye regler ikke ved den måde, som de skriftlige stedprøver har været afviklet under indtil nu.

Hvad er det nye

Af de nye fællesregler fremgår, at studerende skal lægge deres mobiltelefon synligt på bordet og at den skal være slukket. Tidligere har studerende skullet aflevere deres mobiltelefon.

Desuden er det blevet tydeliggjort, at det enkelte fakultet kan have opstillet supplerende retningslinjer, som også finder anvendelse for den enkelte eksamen. 

Vil du vide mere?

Vil du læse reglerne eller henvise til dem, kan du bruge disse links:

Dansk version - mitsdu.dk/stedproever
Engelsk version - mitsdu.dk/writtenexam

Reglerne er udarbejdet i samarbejde med SAK ADM, og spørgsmål kan rettes til uddannelsesjura@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 01.06.2023