Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesvalg

DIVA i nye klæder

En forbedret udgave er lanceret

DIVA har i mere end 10 år været et vigtigt redskab for SDU’s studerende og vejledere i forbindelse med valg undervejs i uddannelsen. Løsningen giver overblik over de mange forskellige muligheder, studerende har for at sammensætte bacheloruddannelser, evt. tilvalgsuddannelser og kandidatuddannelser på SDU. 

En mere tidssvarende udgave

SDU har i juni måned lanceret en helt ny og forbedret udgave af løsningen. Målet har først og fremmest været at løfte den velkendte funktionalitet over i et mere tidssvarende system, så DIVA nu fungerer på mobile enheder, er lettere at drive og vedligeholde og er i tråd med SDU’s generelle design. 

Projektet er en del af SDU’s digitaliseringsportefølje og er forankret i SDU Studieservice, mens SDU Digital har stået for udvikling af systemet. 

Vil du vide mere

Skriv til optagweb@sdu.dk, hvis du vil høre mere eller klik dig ind på DIVA via diva.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 09.08.2023