Skip to main content
DA / EN

Om optagelse og studiestart

Nye studerende og nye uddannelser

Godt at vide inden studiestart

Hvem & hvad

SDU tilbød d. 28. juli 2023 plads til i alt 4635 ansøgere, hvilket er en stigning på 7% i forhold til 2022. Der er i 2023 blevet udbudt ledige pladser på 18 bacheloruddannelser. Sammenlignet med 2022 går SDU Esbjerg og SDU Sønderborg markant frem i antallet af tilbudte pladser. SDU Slagelse og SDU Kolding går tilbage, og SDU Odense er på niveau med sidste år. Antallet af tilbudte pladser falder tilbage på Humaniora og ligger på niveau eller stiger på de øvrige fakulteter. Pr. 11. august 2023 har 4087 ansøgere takket ja til deres studieplads.

SDU havde i 2023 første gang udbud af disse fire bacheloruddannelser: 
Jura (SDU Esbjerg), Kunstig Intelligens (SDU Odense), Software Engineering (SDU Sønderborg), Elektronik (SDU Odense). Optaget på uddannelserne viser, at de fire nye uddannelser har ramt rigtigt, og giver samtidig en indikation af, at vi med et stærkt udbud og en tydelig profil kan styrke vores søgning i vores campusbyer udenfor Odense.

Til kandidatuddannelserne med start i efteråret 2023 har SDU i alt tilbudt plads til 5190 ansøgere. Pr. 11. august 2023 har i alt 3399 takket ja til studiepladserne.

SDU oplevede i 2023 derudover en markant stigning i antallet af ansøgere udenfor EU. Dog er antallet af ansøgere udenfor EU, som har takket ja til deres tilbudte studieplads på SDU, kun steget med få procent sammenlignet med 2022.

Hvor & hvordan

mitsdu.dk/studiestart kan nye studerende finde introduktionsprogrammer og andre nyttige informationer.
Studiestart og kandidatintroduktion planlægges i overensstemmelse med SDU’s kvalitetspolitik, kodeks for alkohol i studiestarten og SDU’s fælles kodeks for adfærd.

Vil du vide mere

Studiestart koordineres på fakulteterne, og med løbende opsamling af viden og erfaringer på tværs af SDU gennem Gruppen for studiestart og kandidatintroduktion. Spørgsmål til studiestart kan rettes til gruppens tovholder Line Keldorff Tvergaard (Strategi & Rekruttering, SDU Studieservice) på likt@sdu.dk.

Se også vores Q&A om undervisning og Q&A om eksamen, som består af spørgsmål, SDU-kollegaer tidligere har stillet.

 
Redaktionen afsluttet: 16.08.2023