Skip to main content
DA / EN

Om SPS

SDU’s egne leverer støtte

SDU’s egne læsevejledere leverer nu også støtte i Esbjerg, Kolding og Sønderborg

Hvor udbydes støtte og af hvem

Efter at SDU i foråret vandt udbuddet om støtte til ordblinde studerende på SDU, er det nu SDU’s egne læse- og skrivevejledere, der kommer ud til campusserne i Region Syddanmark. Tidligere har støtten til SDU’s studerende i Esbjerg, Kolding og Sønderborg været varetaget af læsevejledere fra UC SYD, som SDU samarbejdede med.

På SDU Slagelse leveres støtten af HF og VUC Roskilde, hvilket skyldes, at udbuddet på området var opbygget, så man kun bød på opgaven i sin egen region.

Udover at give støtten til SDU’s egne studerende, leverer SDU’s læsevejledere således også støtte til andre længerevarende uddannelser i regionen som fx Designskolen i Kolding og Aalborg Universitet i Esbjerg.

Hvad består støtten i

Støtten til ordblinde studerende består i testning, instruktion i IT-hjælpemidler samt studiestøttetimer til fx støtte til skriftlighed og opgaveskrivning, læsestrategier, planlægning mm.

På SDU er der desuden tilbud om støtte til studerende med dyskalkuli – talblindhed – og denne støtte fortsætter på alle campusser. På SDU er der således vejledere med speciale i dyskalkuli, der kan teste for talblindhed, og støtten kan udover testning omfatte støttetimer hos en vejleder samt mentorstøtte.

Vil du vide mere?

mitsdu.dk/sps kan du eller studerende læse mere om specialpædagogisk støtte samt finde kontaktoplysninger.

 
Redaktionen afsluttet: 21.09.2023