Skip to main content
DA / EN

Om efter- og videreuddannelse

Ændret telefontid

Efter- og videreuddannelse

Baggrund

Optag & Uddannelsesstøtte i SDU Studieservice har overtaget opgaven med at modtage og sagsbehandle ansøgninger om optag på SDU’s deltidsuddannelser. Opgaven integreres i det team, der arbejder med kandidatoptag.
Uddannelsesjura & Registratur i SDU Studieservice overtager opgaver ifm. fakturering, ændringer af fagtilmeldinger o.l. for indskrevne studerende.

Ændring

I forbindelse med den ændrede fordeling af opgaver på afdelinger ændres telefontiden for efter- og videreuddannelse – 6550 1054 – fra kl. 10-14 til kl. 10-12 alle hverdage. Ændringen er implementeret. 

Vil du vide mere

Kontaktoplysninger og andre nyttige informationer er tilgængelige på sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 26.09.2023