Skip to main content
DA / EN

Om skema og fællesarrangementer

Arbejder du med skemalægning?

Har du hørt om Institutdysten, Slotskampen eller De Studerendes Dag?

(Artiklen er redigeret d. 9.11.2023 - oprindeligt var der undervisningsfri ifm. Institutdysten d. 2. maj 2024 fra kl. 14, hvilket efter ansøgning fra Syddansk Studerende er ændret til hele dagen, dog med aktiviteter på dagen fra kl. 10)

... Så har vi her to nyheder til dig.

1. nyhed: Visse fællesarrangementer vises fremover i skemaet

Tilbage i foråret har studerende, som engagerede sig i planlægning af Institutdysten på SDU Odense, ytret ønske om at få vist arrangementet i de studerendes skema i itslearning. Ønsket er blevet drøftet i SAK ADM, SDU’s studieadministrative koordineringsgruppe med repræsentation fra alle fakulteter og med fokus på netop studieadministration. SAK ADM tilsluttede sig ønsket gældende de arrangementer, hvor rektor giver undervisningsfri med det formål, at det undervisningsfrie tidsrum skal forklares.

Aktuelt er der tale om følgende to arrangementer:

  1. Årsfest fra kl. 12 og
  2. Institutdyst – se 2. nyhed nedenfor

Hvad er proceduren

SDU Studieservice er tovholder for proceduren. Der vil blive oprettet et rum pr. arrangement, og en skemalægger med de fornødne rettigheder, som SDU Studieservice er i dialog med, vil booke aktiviteten i TimeEdit samt tilknytte alle SDU’s studerende. På den måde vil aktiviteten blive vist i skemaet (kalenderen) i itslearning.

SDU Studieservice vil desuden lave et opslag (announcement) med en introduktionstekst til arrangementet, et link til hvor den studerende kan læse mere og information om at den studerende kan fravælge rummet ved at fjerne stjernemarkeringen.

Efter afholdt arrangement vil rummet i itslearning blive arkiveret.

2. nyhed: Institutdysten (mv.) i 2024

På SDU Odense kaldes arrangementet Institutdysten. På andre campusser kaldes det:

  • Slotskampen (SDU Kolding)
  • De Studerendes Dag (SDU Esbjerg, SDU Slagelse og SDU Sønderborg)

Det er aftalt mellem Odense-studerende og SDU’s ledelse, at Institutdysten på SDU Odense i 2024 afholdes torsdag d. 2. maj, og der er i den forbindelse undervisningsfri fra kl. 10:00. Afklaring af datoer for de øvrige campusbyer er undervejs, idet arrangementerne typisk planlægges i samarbejde med øvrige aktører.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til denne artikel, kan du skrive til SDU Studieservice på studentorg@sdu.dk. Bag postkassen ”gemmer sig” kollegaer, der arbejder med administration af SDU’s studenterforeninger og studenterinddragelse generelt.

Redaktionen afsluttet: 05.10.2023