Skip to main content
DA / EN

Om trivsel

Trivslen i fokus – læs om det første trivselsarrangement

Har du tænkt over, hvordan Corona, studiestart eller kommunikation påvirker din trivsel? Det har de 50 deltagere til ”Klog på Trivsel”-arrangementet, der løb af stablen 31. oktober.

Både studerende, VIP’ere og TAP’ere mødtes på kryds og tværs af fakulteter og fællesadministrative enheder for at reflektere over forskellige perspektiver på trivslen på SDU. Det første trivselsarrangement zoomede ind på fællesskaber, hvor studerende og ansatte sammen udforskede meningen med fællesskaber, hvad det betyder at føle sig udenfor fællesskabet eller endda opleve, at fællesskabet er fraværende.

Stor tilfredshed hele vejen rundt

Trivselsarrangementet er et initiativ skabt bl.a. med udgangspunkt i resultater fra Studiemiljøundersøgelsen 2023. I besvarelserne blev der efterspurgt et rum, hvor man kunne diskutere trivselsspørgsmål. Det førte til trivselsarrangementet, hvor Mikkel Korsgaard Bork var en af de drivende kræfter bag. 

”Det var en fornøjelse at se, hvordan vi kunne samle forskellige folk og have en åben og konstruktiv dialog med respekt for hinanden. Deltagerne viste stort engagement, og det tydeliggør, hvor vigtigt trivsel er for os alle. Den frivillige arbejdsgruppe har lagt et stort arbejde i både forberedelsen og faciliteringen, og derfor er vi glade for, at arrangementet lykkedes,” fortæller Mikkel.

Den positive feedback fra evalueringen understregede i høj grad, hvordan tværfaglighed og mangfoldig repræsentation sammen kan skabe værdi og bane vejen for fællesskaber på SDU.

Oplæg og inspirerende samtaler

Chefkonsulent på Humaniora Rune Mastrup Lauridsen indledte med et spændende oplæg om forskellige perspektiver på trivsel. Her italesatte han nogle af de idealer og forventninger, han oplever i sin hverdag. Oplægget lagde op til refleksioner om, hvordan man skaber fællesskab på tværs af de studerende og ansatte og hvilke typer af fællesskaber, man overhovedet prøver at fremme. 

I anden del af trivselsarrangementet blev der sat gang i dialogerne med samtalecafeer. Alle deltagerne fik mulighed for at komme med deres besyv til, hvordan de oplevede trivsel. Der var bl.a. bred enighed om, at Corona-pandemien har påvirket fællesskaberne negativt, og at der stadig var eftervirkninger af den periode. Som resultat af dialogerne kom en række forslag til initiativer, som præsenteres for SDU’s ledelse. 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, skriv til SDU Studieservice på studentorg@sdu.dk. Bag postkassen ”gemmer sig” kollegaer, der arbejder med studenterinddragelse på SDU.

Billede af oplægsholder og deltagere
Dialog mellem deltagere
Dialog mellem deltagere
Dialog mellem deltagere
Redaktionen afsluttet: 20.11.2023