Skip to main content
DA / EN

Om SDU Takeover

Besøg rykker på de unge menneskers opfattelse af SDU

Sådan går det med SDU Takeover

Af SDU Studieservice, , 13-06-2024

Skoleåret 23/24 synger på sidste vers og 17 gymnasier i region Syddanmark har i år som noget nyt haft besøg af SDU Takeover.

Besøgene har været fordelt ud over hele regionen samt vest- og Sydsjælland, og gymnasier med både STX, HHX, HTX, HF og IB elever har været repræsenteret.

SDU Takeover er blevet taget rigtigt godt imod ude på gymnasierne både i planlægningsfasen af ledelserne og af gymnasieeleverne på besøgsdagene.

Evalueringer giver medvind

Ca. 5000 elever har svaret på en evaluering umiddelbart inden dagens afslutning, og godt 87% af dem har svaret, at de i høj eller nogen grad har haft en god dag. Når eleverne bliver spurgt til deres overvejelser ift. at søge ind på Syddansk Universitet før de mødte SDU Takeover og efter mødet med studenterunderviserne, flytter 19% af eleverne sig væk fra slet ikke-kategorien. Det svarer til at, besøget har rykket godt 900 unge mennesker i deres opfattelse af SDU som et muligt uddannelsessted.

Her er planen for det kommende skoleår

I det kommende skoleår er det målet, at SDU Takeover skal besøge 25 gymnasier, og heraf er de 23 i skrivende stund i kalenderen. SDU Takeover har netop afsluttet endnu en ansættelsesrunde, for at have nok studerende til næste års besøg. Det er et større puslespil, der skal gå op. På den ene side skal der være en ligelig fordeling på tværs af fakulteter, med så bred en uddannelsesportefølje som muligt. På den anden side skal der være nok studerende ansat, så studiejobbet er attraktivt, hvor man som studerende både kan passe sit studie og melde sig til besøg på gymnasierne.

Der er heldigvis rigtig mange dygtige studerende der søger job hos SDU Takeover, og det er SDU Takeover-sekretariatet rigtig glade for. Projektleder Anne Søndergaard udtaler: ”Samarbejdet med fakulteterne fungerer rigtig godt, og vi har fået uvurderlig hjælp med at dele jobopslaget og ikke mindst udvælge de rette kandidater til jobbet som studenterunderviser.” Og det er helt nødvendigt, konstaterer Anne, ”for uden de studerende var der ikke et SDU Takeover”.

Der er netop ansat 62 nye studerende og SDU Takeover er dermed oppe på 96 studenterundervi-sere i alt. Nu glæder SDU Takeover-teamet sig til at få de studerende uddannet i august og september, så de alle er helt klar til efterårets første besøg d. 2. oktober 2024.

Vil du vide mere

Læs mere på sdu.dk/sdutakeover, hvis du vil vide mere om:

  • Hvad SDU Takeover tilbyder og hvordan studenterundervisere uddannes
  • Hvordan et besøg af SDU Takeover foregår og planlægges
  • Hvor og hvornår SDU Takeover er på besøg i landet
Redaktionen afsluttet: 13.06.2024