Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Ikke alle afgørelser bunder i loven

Hvem afgør egentlig, om en studerende må komme ind til en stedprøve, hvis vedkommende er mødt op for sent?

Det korte svar: Den ansvarlige uddannelsesadministrator (fx studiesekretær mv.) for den pågældende eksamen. En sådan beslutning er nemlig en administrativ vurdering som kaldes: Faktisk forvaltningsvirksomhed.

Og der er et juridisk svar mere: Af Ombudsmandens myndighedsguide fremgår det, at ”Faktisk forvaltningsvirksomhed falder uden for forvaltningslovens anvendelsesområde, fordi den ikke handler om at træffe retligt bindende afgørelser i forhold til de implicerede personer”.

For at understøtte uddannelsesadministratorer i vurderingen af, om en given sag skal behandles som faktisk forvaltningsvirksomhed, er SDU Studieservice ved at lægge sidste hånd på et udkast til retningslinjer på området. Udkastet sendes i høring i SAK ADM inden jul. Efter godkendelse vil de være tilgængelige via den uddannelsesadministrative regelsamling, som kan tilgås via SDUnet.

Redaktionen afsluttet: 21.12.2021