Skip to main content
DA / EN

Nyt om regler

Ændring af SU-loven

Midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele uddannelser i visse lande

Ændring af SU-loven sker i forlængelse af forslaget til Lov om ændring af SU-loven. Forslaget er vedtaget og forventes anvendt i relation til den aktuelle situation vedrørende Ruslands invasion af Ukraine, og hvor situationen tilsiger det.

Se forslaget på retsinformation.dk. Såvel lov om ændring af SU-loven og bekendtgørelsen om suspension af godkendelse af hele uddannelser i Rusland og Belarus findes nu på retsinformation.dk.

Lovforslaget indeholder en solnedgangsklausul, der indebærer, at de foreslåede bemyndigelser automatisk ophæves den 1. januar 2024.

Redaktionen afsluttet: 26.04.2022