Skip to main content
DA / EN

Nyt om regler

Ny censorbekendtgørelse

Helt ny bekendtgørelse om regler og krav til censorer træder i kraft 1. september

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser – den nye bekendtgørelse medfører ikke retlige ændringer. Der er således tale om en effektuering af fjernelsen af censorbestemmelserne fra de forskellige eksamensbekendtgørelser.

Der henvises til følgebrevet, som indeholder brugbare afklaringer af, hvordan enkelte bestemmelser skal forstås. Følgebrevet tilgås via den uddannelsesjuridiske regelsamling.

Redaktionen afsluttet: 02.05.2022