Skip to main content
DA / EN

Om vejledning

Kender du til SDU’s vejledernetværk?

Netværket giver anledning til refleksion over vejledningspraksis og bidrager til en fælles forståelse

Vejledernetværket i sin nuværende form startede i efteråret 2016. Det blev opstartet på baggrund af SDU’s kvalitetspolitik og har til formål at sikre at ”De studerende modtager rettidigt relevant information om deres uddannelse. Herudover oplyses de om, hvor de selv kan søge yderligere information.” (7. Delpolitik for studieadministration og studievejledning). Du kan læse mere om SDU’s kvalitetspolitik her.

Netværket mødes to gange årligt og diskuterer, erfaringsudveksler, idéudvikler og bliver klogere på temaer som: Studiegruppedannelse, first year experience, how to uni, mødet med studerende fra andre kulturer, SMU og universitetspædagogik. 

I netværket deltager relevante repræsentanter fra alle fakulteter. Derudover deltager karrierevejledere og Studenterpræsten. Fra SDU Studieservice deltager Studie- og trivselsvejledningen, repræsentanter fra SPS samt medarbejdere, der arbejder med vejledning inden for optagelsesområdet. 

Fordelene ved at have et vejledernetværk er, at deltagerne kan lære af hinandens erfaringer med vejledningsfaglige tiltag samt blive opdateret på de vejledningstilbud, der er til studerende på SDU. Det giver anledning til refleksion over eksisterende og fremtidig vejledningspraksis, og det bidrager til en fælles forståelse af, hvad vejledning er på SDU. Derudover er det med til at professionalisere og kvalitetssikre vejledningstilbuddene på tværs af organisationen.

Vil du gerne vide mere, kan du skrive til Studie- og trivselsvejledningen på vejledning@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 05.05.2022