Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Læring fra tværfakultære talentprogrammer

Her er overvejelserne for fremtidigt tværfagligt arbejde og talentudvikling

Direktionen har besluttet, at dens finansiering af tværfakultære talentprogrammer udløber med de allerede besluttede programmer.
Samtidigt blev det besluttet, at Uddannelsesrådet gøres ansvarlig for, at der arbejdes med alternative muligheder for fremtidigt tværfagligt arbejde.

En tværgående evaluering af de på daværende tidspunkt gennemførte talent-programmer konkluderede i 2020, at de tværfakultære talentprogrammer indeholder en række perspektiver, som ikke nødvendigvis kan opnås ved den ordinære undervisning, og at de med fordel kan forankres tættere til SDU’s strategi.

På denne baggrund arbejder Uddannelsesrådet på en revidering af SDU’s principper og retningslinjer på området. De vil herefter være at finde på SDUnet.

Redaktionen afsluttet: 09.05.2022