Skip to main content
DA / EN

Nyt om regler

Ny karakterbekendtgørelse

Ny bekendtgørelse om karakterskala træder i kraft 1. september

Samtidigt med de nye eksamensbekendtgørelser træder d. 1. september 2022 ny bekendtgørelse nr. 548 af 29. april 2022 om karakterskala (karakterskalabekendtgørelsen) på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i kraft.

Udstedelsen af den nye bekendtgørelse er en følgevirkning af udstedelsen af den ny eksamensbekendtgørelse. Det er således vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om en ny karakterskala, og udstedelsen medfører således ikke nogen retlige ændringer.

Der henvises til følgebrevet via den uddannelsesjuridiske regelsamling.

Redaktionen afsluttet: 16.05.2022