Skip to main content
DA / EN

Om internationalisering

Uddannelsesrådet nedsætter EPICUR-arbejdsgruppe

Udvikling af undervisningsaktiviteter

Som opfølgning på SDU’s medlemskab af den europæiske universitetsalliance, EPICUR, har Uddannelsesrådet nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at SDU udvikler undervisningsaktiviteter i samarbejde med EPICUR-partneruniversiteter. 

Uddannelsesaktiviteterne, som skal udbydes via EPICUR’s inter-university campus, kan eksempelvis være nye valgfag, koordinerede uddannelsesforløb, sommerskoler, challenge-baserede forløb eller projektorienterede forløb. Fantasien har frit løb – det handler om at udvikle nye, tværnationale uddannelsesaktiviteter, som indeholder en europæisk dimension og dermed bidrager med nye perspektiver og interkulturel træning i undervisningen.

Arbejdsgruppen vil i første omgang kortlægge eksisterende samarbejde og herefter tilrettelægge en proces for indhentning af forslag til nye uddannelsesaktiviteter i starten af efteråret 2022.

Arbejdsgruppen består af:

Uddannelsesdirektør på TEK, Henning Andersen (formand)
Prodekan på HUM, Lars Binderup
Prodekan på SAMF, Jan Guldager Jørgensen
Chefrådgiver i Rektorsekretariatet, Stefan Knudsen

Er du nysgerrig på at høre mere, eller har du måske allerede nu nogle ideer, du gerne vil dele? Så kontakt os endelig via epicur@sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 19.06.2022