Skip to main content
DA / EN

Om optagelse

75 færre end sidste år har takket nej

En status for kandidatoptag 2022

3.101 studerende har takket ja til en studieplads på en af SDU’s kandidatuddannelser. Det er 70% af de ansøgere, som har fået tilbudt en studieplads, der har sagt ja tak, og det er på niveau med 2021. I alt er der givet afslag til 402 ansøgere, som ikke har takket ja til den tilbudte plads – dette er 75 færre end sidste år. Ydermere har vi grundet optimering af processen i år kunnet tilbyde ansøgere optag 3-4 uger tidligere end 10. juni, som er fristen for afgørelser på optag på kandidatuddannelser.

Kandidatoptag opgøres endeligt d. 1. oktober 2022.

Er du interesseret i tal per fakultet, campus, uddannelse eller studieretning, kan du finde dem via analytics.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 23.06.2022