Skip to main content

Om optagelse

75 færre end sidste år har takket nej

En status for kandidatoptag 2022

3.101 studerende har takket ja til en studieplads på en af SDU’s kandidatuddannelser. Det er 70% af de ansøgere, som har fået tilbudt en studieplads, der har sagt ja tak, og det er på niveau med 2021. I alt er der givet afslag til 402 ansøgere, som ikke har takket ja til den tilbudte plads – dette er 75 færre end sidste år. Ydermere har vi grundet optimering af processen i år kunnet tilbyde ansøgere optag 3-4 uger tidligere end 10. juni, som er fristen for afgørelser på optag på kandidatuddannelser.

Kandidatoptag opgøres endeligt d. 1. oktober 2022.

Er du interesseret i tal per fakultet, campus, uddannelse eller studieretning, kan du finde dem via analytics.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 24.06.2022