Skip to main content
DA / EN

Om rekruttering

SDU Takeover

Tilblivelsen af ny stor fælles rekrutteringsindsats på tværs af SDU

Projektets baggrund

I november 2021 godkendte direktionen et nyt rekrutteringsprojekt: SDU Takeover.

Formålet med projektet er, at flere syddanske unge vælger at uddanne sig på SDU. Det sker ved, at studerende fra SDU kommer på besøg på en gymnasieskole og overtager undervisningen en hel dag. Det skal give eleverne et nuanceret billede af, hvad det vil sige at være studerende på SDU fortalt ud fra de unges perspektiv.

Målet er, i løbet af en femårig periode, at udvikle og opskalere projektet, så det fra 2026 skal besøge 30 gymnasier rundt i Syddanmark årligt og have ansat i omegnen af 150 studenterundervisere til at varetage besøgene.

Illustration af proces for tilblivelsen af SDU Takeover

Projektets opstart

Pr. 1. april blev der ansat en projektleder, en projektkonsulent og en kursuskoordinator i et nyoprettet sekretariat i Strategi & Rekruttering, SDU Studieservice. De mødte ind til fem aftalte gymnasiebesøg i kalenderen i skoleåret 22/23, samt et idéoplæg med dertilhørende budget at læne sig op ad. 

Siden 1. april er der blevet oprettet en hjemmeside, afholdt en gevinstworkshop med UR (Uddannelsesrådet) og skrevet på et projektgrundlag. Der er blevet etableret kontakt til samtlige fakultetssekretariater, så alle nu har en primær kontaktperson ind i projektet, der bl.a. har hjulpet SDU Takeover sekretariatet i rekrutteringsprocessen af studenterundervisere. I løbet af juni er der også blevet ansat 37 studerende, der alle har været til samtale, og i september køres en ansættelsesrunde mere, da der gerne skal ansættes 60 studerende i alt, fordelt ligeligt mellem fakulteterne.

Projektets første besøgsrunde

Der er blevet lavet aftaler med tre gymnasier mere, så der i alt skal besøges otte fynske gymnasier i år. Alle gymnasieformer er repræsenteret i de otte besøg, som spænder fra otte til 45 gymnasieklasser pr. gymnasium.

Projektets hjerte: Studenterunderviserne

For at klæde de studerende godt på til at kunne varetage opgaven som studenterunderviser i en gymnasieklasse, skal de gennemgå et tredages uddannelseskursus. Kurset er blevet udviklet i et samarbejde mellem Gymnasiepædagogik og SDU Takeover sekretariatet.

Didaktiske værktøjer, oplæg omkring kropslighed og stemmeføring, feedbackstrategier, viden og indsigt i SDU’s grundfortælling samt om eget fakultets opbygning er en del af kurset. Der er derudover afsat tid til fordybelse i et selvvalgt emne, som de studerende skal sætte sammen til et 90 minutters undervisningsoplæg. Oplægget er det, de studerende bliver udvalgt til at fremlægge for to forskellige gymnasieklasser pr. besøg. Endeligt bliver de studerende klædt på til at kunne fortælle om deres studieliv og deres egen personlige rejse til lige netop den uddannelse, de repræsenterer. 

Uddannelseskurset startede d. 25. august.

Vil du læse mere om SDU Takeover og f.eks. se listen over de planlagte besøg, se mere på sdu.dk.

 

 

Redaktionen afsluttet: 08.09.2022