Skip to main content
DA / EN

Om SU

SU-studieaktivitetskontrol

SU-studieaktivitetskontrol kan afføde forespørgsler mange steder i uddannelsesorganisationen

SU-kontoret kører i øjeblikket studieaktivitetskontrol, og det kan afføde forespørgsler mange steder i uddannelsesorganisationen.

Hvis en studerende bliver erklæret studieinaktiv, vil SU´en blive stoppet fra den 1. november 2022. I den forbindelse vil SU-styrelsen udsende partshøringsbreve.

SU-teamet kommunikerer via diverse kanaler om, hvordan berørte studerende skal forholde sig.
Henvendelser henvises til SU-teamet på SDU. De studerende finder SU-teamets hjemmeside via deres studieside på mitsdu.dk/su.

Redaktionen afsluttet: 27.09.2022