Skip to main content
DA / EN

Nyt om regler

Nye bekendtgørelser

De er nu trådt i kraft

I december 2021 udstedtes en række nye bekendtgørelser på universitetsområdet som følge af det revisionsarbejde af eksamensbekendtgørelsen, som havde pågået året forinden. Der var dog den lille detalje, at bekendtgørelserne første ville træde i kraft et halvt år senere.

Det halve år er nu gået, og pr. 1. september er følgende bekendtgørelser på universitetsområdet nu trådt i kraft:

Følgebreve og evt. andet supplerede materiale findes i regelsamlingen: sdunet.dk/regelsamling 

Redaktionen afsluttet: 05.10.2022