Skip to main content

Om uddannelser

Prækvalifikation af uddannelser

Igangværende ansøgninger

Næste ansøgningsfrist hos Uddannelses- og Forskningsministeriet om prækvalifikation af uddannelser er den 1. februar 2023.

Aktuelt arbejdes der på tre ansøgninger til denne ansøgningsrunde:

  • En engelsksproget kandidat i statskundskab på SDU Sønderborg (SAMF)
  • En engelsksproget kandidat i fysik og teknologi på SDU Sønderborg (TEK)
  • Skift af uddannelsessprog fra dansk til engelsk på kandidat i bygningsteknik på SDU Odense (TEK)  

I SDU Analytics’ nye webrapport ”uddannelsesudvikling på SDU” kan du desuden følge hvilke prækvalifikationsansøgninger der er planer om de kommende år, bl.a. som en del af SDU´s institutionsplan for regionalisering. Webrapporten er tilgængelig for ansatte på SDU og kan ses her.

Redaktionen afsluttet: 27.10.2022