Skip to main content
DA / EN

Om SU

Status på SU-studieaktivitet efteråret 2022

Vigtigt at vide om SU og studieaktivitetskontrollen

Studerende der får dispensation i Studienævnet skal være opmærksomme på, at dispensationen alene gælder uddannelsen og ikke SU.
I forhold til SU-reglerne må man højest være 30 ECTS forsinket på sin uddannelse. Er man forsinket mere end 30 ECTS, bliver SU’en stoppet, uanset om man i studiesammenhæng har fået dispensation fra studienævnet. Den studerende kan genoptage sin SU, når forsinkelsen er indhentet.

Studieaktivitetskontrol på SU-området

To gange om året foretages studieaktivitetskontrollen, og kontrollen for efteråret 2022 er netop blevet gennemført. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som står for aktivitetskontrollerne. I praksis er det dog SU-kontoret på SDU, der sagsbehandler ansøgninger og henvendelser fra SDU-studerende, som indkommer i løbet af parthøringsperioden og efterfølgende.

Status: Ud af 577 studerende er SU’en stoppet for 229

SDU’s SU-kontor håndterer 15.444 SU-modtagere, og af dem var der udtaget 577 til kontrol. I kontrollen måles der på, hvor mange SU-klip den studerende har brugt, og hvor mange ECTS vedkommende har bestået.

Ud af de 577 var der 358 studerende, der modtog et parthøringsbrev, hvorefter de havde en parthørings-frist på 14 dage.

Hvis en studerende er blevet forsinket pga. sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold kan vedkommende søge om tillægsklip.

SU-kontoret modtog 138 ansøgninger om tillægsklip og 89 øvrige henvendelser/redegørelser.

Der er i alt 229 studerende, der har fået brev om, at deres SU er stoppet pr. 1 november 2022.

Vil du vide mere?

Klik dig ind på MitSDU, hvor du kan læse mere om den information, der er til rådighed for studerende vedr. studieaktivitet, tillægsklip, kontaktmuligheder og meget andet i forbindelse med SU.

Redaktionen afsluttet: 04.11.2022